Semestrální projekt oboru informatika a chemie II - Z112027
Anglický název: Informatics and Chemistry: Semestral Project II
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Platnost: od 2008
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Informatici
Je záměnnost pro: N112027
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (14.02.2006)

Projekt rozvíjí znalosti a dovednosti získané při tvorbě Projektu I. Každý student se zaměří na specifické odborné téma, o kterém shromáždí všechny dostupné informace, a tyto informace bude prezentovat formou webového portálu. Cílem předmětu je seznámit studenta s možnostmi využití informační techniky při komplexním sběru a vyhodnocení informací. Důraz bude kladen na přehlednost prezentovaných informací, která bude ověřována vzájemným hodnocením studenty.