PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Úvod do potravinářské legislativy - Z323006
Anglický název: Introduction to Food Legislation
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2007
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Staré označení: LMJ
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kocourek Vladimír prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AB323004, N323006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus
Poslední úprava: SMIDOVAL (07.02.2006)

1. Potravinové právo v ČR a EU: cíle a principy, oblasti státní regulace, vymezení základních pojmů, ochrana spotřebitele.

2. Struktura právních předpisů národních a evropských, legislativní procesy, informační zdroje

3. Technické požadavky na výrobky, technické normy, certifikační systém, bezpečnost výrobků a odpovědnost výrobce.

4. Zákon o potravinách, obecné povinnosti výrobců a distributorů, komoditní vyhlášky.

5. Mikrobiologické požadavky na potraviny a pokrmy, zásady pro činnosti epidemiologicky závažné

6. Podmínky používání přídatných látek, chemická kontaminace potravin, rezidua pesticidů a veterinárních léčiv

7. Pravidla pro označování potravin, informace na obalech, výpočet a uvádění výživové hodnoty

8. Potraviny pro zvláštní výživu, bioprodukce a biopotraviny

9. Kritické body ve výrobě potravin a systémy HACCP, systémy managementu bezpečnosti

10. Hygienické požadavky na výrobu / prodej potravin a pokrmů (SHP/SVP)

11. Veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu

12. Dozor nad jakostí a nezávadností potravin: právní základy, organizace a kompetence, postupy a informační systémy (RASFF)

13. Hodnocení jakosti a nezávadnosti potravin: odběry a vyšetřování vzorků

14. Požadavky na výrobní a zkušební zařízení a obaly, ochrana životního prostředí

 
VŠCHT Praha