PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Fyzikální a koloidní chemie - Z403016
Anglický název: Physical Chemistry of Colloidal Systems
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2007
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Bartovská Lidmila doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: N403016
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Literatura

Bartovská Lidmila, Šišková Marie, Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav, VŠCHT Praha, 2005.

Bartovská Lidmila, Šišková Marie, Co je co v povrchové a koloidní chemii - výkladový slovník. elektronický slovník verze 1.0, 2005. http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/

A. Malijevský, et. al: Physical chemistry in brief. Institute of Chemical Technology, Prague, 2005. (www.vscht.cz/fch/en/tools/breviary.html)

Poslední úprava: SMIDOVAL (14.09.2006)
Sylabus -

1. Reálné chování plynů, kapalin a jejich směsí.

2. I. věta TDN, energetika chemických reakcí, reakční teplo a způsoby jeho určení.

3. II. věta TDN, Jouleův -Thomsonův jev, zkapalňování plynů.

4. Fázové rovnováhy v reálných dvousložkových systémech. Koligativní vlastnosti.

5. Fázové rovnováhy v reálných třísložkových systémech, Nernstův rozdělovací zákon.

6. Chemická rovnováha v reálných soustavách, simultánní rovnováhy.

7. Rovnováhy v roztocích elektrolytů, pH, součin rozpustnosti.

8. Transportní jevy v roztocích elektrolytů, galvanické články.

9. Kinetika jednoduchých a simultánních chemických reakcí.

10. Reakční mechanismy, katalýza, fotochemie, základní typy chemických reaktorů.

11. Jevy na fázových rozhraních, povrchové a mezifázové napětí, zakřivená rozhraní.

12. Adsorpce na fázovém rozhraní l/g, s/g, s/l, elektrické vlastnosti fázových rozhraní.

13. Klasifikace disperzních soustav a jejich kinetické vlastnosti: difuze, sedimentace, membránové jevy, viskozita a optické vlastnosti disperzních systémů.

14. Popis jednotlivých typů disperzních systémů: heterogenní a homogenní disperze, asociativní koloidy, gely.

Poslední úprava: SMIDOVAL (14.09.2006)
 
VŠCHT Praha