PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Řemeslné techniky I - Z700002
Anglický název: Handicraft Techniques I
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2008
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mašková Alena
Krajíček Milan MgA.
Prášil Jaroslav
Je záměnnost pro: N700002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Sylabus

Náplň předmětu je volena dle studijního oboru a zaměření studenta.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů:
 • Odlévání kovů
 • Tvarování a úpravy kovů za tepla
 • Dělení a tvarování kovů za studena
 • Spojování kovových materiálů
 • Povrchové úpravy kovů a jejich fixace
 • Zpracování drahých kamenů a dalších nekovových materiálů

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky:

 • Sklo - tepelné techniky
 • Sklo - studené techniky
 • Sklo - plošné techniky
 • Sklo - doplňkové techniky
 • Keramika - modelování figurální keramiky
 • Modelování duté keramiky
 • Reprodukční a rozmnožovací techniky pomocí forem
 • Plošné a plastické zdobení keramiky

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů:

 • Předtkalcovské a lidové tkaniny
 • Tkalcovské techniky
 • Paličkovaná a šitá krajka – základní a odvozené techniky
 • Paličkovaná a šitá historická krajka
 • Lidová výšivka
 • Historická výšivka

Poslední úprava: ROZ148 (19.03.2008)
 
VŠCHT Praha