PředmětyPředměty(verze: 955)
Vyučované předměty, akademický rok 2019/2020
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevFakultaKatedraRozsah, examinaceseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestr4EU+
detail AB101004 Inorganic Chemistry: Laboratory I 22310 101 letní s.:0/4, KZ [HT] letní ne
detail AB320004 Biology: Laboratory 22330 320 letní s.:0/2, KZ [HT] letní ne
detail AM101020 Specialization Laboratory Course – Materials 22310 101 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní ne
detail AM217012 Water Analysis - Laboratory 22320 217 zimní s.:0/8, KZ [HT] zimní ne
detail AM251003 Environmental Engineering-Laboratory 22320 251 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní ne
detail AM323019 Control of Food Raw Materials and Commodities: Laboratory 22330 323 letní s.:0/6, KZ [HT] letní ne
detail AM403034 Advanced Experimental Techniques: Laboratory 22340 403 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní ne
detail AM409032 Modular Chemical Engineering Laboratory I 22340 409 zimní s.:0/3, KZ [HT] zimní ne
detail B101004 Laboratoř anorganické chemie I 22310 101 letní s.:0/4, KZ [HT] letní ne
detail B101004Z Laboratoř anorganické chemie I 22310 101 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní ne
detail B101011 Laboratoř chemie 22310 106 zimní s.:0/3, KZ [HT] zimní ne
detail B110005 Laboratoř organické chemie I 22310 110 0/4, KZ [HT] oba ne
detail B251001 Laboratoř paliv 22320 215 zimní s.:0/6, KZ [HT] zimní ne
detail B320004 Laboratoř biologie 22330 320 letní s.:0/2, KZ [HT] letní ne
detail B402005 Laboratoř analytické chemie I 22340 402 0/4, KZ [HT] oba ne
detail B700002 Řemeslné techniky I 22310 148 zimní s.:0/10, Z [HT] zimní ne
detail B700003 Řemeslné techniky II 22310 148 letní s.:0/10, Z [HT] letní ne
detail M101005 Laboratoř specializace - anorganická chemie 22310 101 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní ne
detail M105009 Laboratoř specializace - vodíkové a membránové technologie 22310 105 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní ne
detail M105014 Laboratoř specializace - základní a speciální anorganické technologie 22310 105 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní ne
detail M106011 Laboratoř specializace - kovové materiály 22310 106 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní ne
detail M106014 Laboratoř specializace - biomateriály 22310 106 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní ne
detail M108009 Laboratoř specializace – materiály ve forenzní chemii 22310 108 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní ne
detail M110010 Laboratoř specializace - syntéza léčiv 22310 110 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní ne
detail M110019 Laboratoř specializace - organická chemie 22310 110 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní ne
detail M111012 Laboratoř specializace - technologie organických látek a chemické speciality 22310 111 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní ne
detail M111015 Laboratoř specializace - výroba léčiv 22310 111 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní ne
detail M112011 Laboratoř specializace - polymerní materiály 22310 112 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní ne
detail M112015 Laboratoř specializace - makromolekulární chemie 22310 112 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní ne
detail M126006 Laboratoř specializace - materiály pro elektroniku a nanomateriály 22310 126 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní ne
detail M143010 Praktikum z bioinformatiky I 22310 143 zimní s.:0/2, KZ [HT] zimní ne
detail M143011 Praktikum z bioinformatiky II 22310 143 letní s.:0/2, KZ [HT] letní ne
detail M148005 Laboratoř technologie konzervování-restaurování 22310 148 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní ne
detail M215005 Laboratoř hodnocení ropných produktů 22320 215 zimní s.:0/6, KZ [HT] zimní ne
detail M215006 Laboratoř technologie ropy 22320 215 letní s.:0/8, KZ [HT] letní ne
detail M216008 Laboratoř tuhých paliv 22320 216 letní s.:0/8, KZ [HT] letní ne
detail M216011 Laboratoř analytiky ovzduší 22320 216 letní s.:0/6, KZ [HT] letní ne
detail M216012 Laboratoř plynných paliv 22320 216 zimní s.:0/8, KZ [HT] zimní ne
detail M217011 Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie 22320 217 letní s.:0/4, KZ [HT] letní ne
detail M217012 Laboratoř analytiky vody 22320 217 zimní s.:0/8, KZ [HT] zimní ne
detail M218003 Seminář a laboratoř analytiky vody 22320 218 zimní s.:1/7, KZ [HT] zimní ne
detail M218015 Laboratoř environmentálních rizik v energetice 22320 218 letní s.:0/6, KZ [HT] letní ne
detail M240012 Laboratoř vzorkování životního prostředí 22320 240 letní s.:0/8, KZ [HT] letní ne
detail M240014 Mikrobiologie pro ochranu životního prostředí 22320 240 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M240015 Mikroorganismy v kontaminovaném prostředí 22320 240 letní s.:2/2, Z+Zk [HT] letní ne
detail M319022 Kultivační techniky a modelování bioprocesů 22330 319 zimní s.:1/7, KZ [HT] zimní ne
detail M320012 Laboratoř speciální biochemie 22330 320 zimní s.:0/5, KZ [HT] zimní ne
detail M320031 Laboratoř stanovení analytů v medicíně 22330 320 letní s.:0/5, KZ [HT] letní ne
detail M323003 Laboratoř chemické bezpečnosti potravin 22330 323 letní s.:0/6, KZ [HT] letní ne
detail M323005 Laboratoř reakčních mechanismů v chemii potravin 22330 323 letní s.:0/6, KZ [HT] letní ne
detail M323019 Laboratoř kontroly potravinářských surovin a výrobků 22330 323 letní s.:0/6, KZ [HT] letní ne
detail M323022 Laboratoř chromatografie a hmotnostní spektrometrie 22330 323 letní s.:0/5, KZ [HT] letní ne
detail M342020 Semestrální práce Chemie přírodních látek 22330 342 letní s.:0/5, KZ [HT] letní ne
detail M342021 Laboratoř isolačních a separačních metod 22330 342 zimní s.:0/6, KZ [HT] zimní ne
detail M352006 Laboratoř oboru 22330 352 letní s.:0/8, KZ [HT] letní ne
detail M402013 Semináře pokročilých metod analýzy 22340 402 zimní s.:0/8, KZ [HT] zimní ne
detail M402026 Laboratoř specializace analýza léčiv 22340 402 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní ne
detail M402037 Laboratoř atomové spektrometrie 22340 402 zimní s.:0/2, KZ [HT] zimní ne
detail M402039 Laboratoř forenzní chemie 22340 402 zimní s.:0/6, KZ [HT] zimní ne
detail M402040 Laboratoř molekulové spektrometrie 22340 402 letní s.:0/2, KZ [HT] letní ne
detail M402041 Laboratoř radioanalytických metod 22340 402 letní s.:0/2, KZ [HT] letní ne
detail M402042 Laboratoř separačních metod 22340 402 zimní s.:0/2, KZ [HT] zimní ne
detail M403009 Laboratoř speciálních metod fyzikální chemie I 22340 403 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní ne
detail M444005 Laboratoř z měření a řízení v průmyslových procesech 22340 444 0/3, KZ [HT] oba ne
detail N101003 Laboratoř anorganické chemie I 22310 101 letní s.:0/4, KZ [HT] letní ne
detail N101004 Laboratoř anorganické chemie II 22310 101 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní ne
detail N105029 Laboratoř vodíkových a membránových technologií 22310 105 zimní s.:0/6, KZ [HT] zimní ne
detail N106029 Laboratoř Oboru Chemie materiálů pro automobilový průmysl 22310 106 zimní s.:0/6, KZ [HT] zimní ne
detail N106034 Laboratoř oboru Biomateriály pro medicínské využití 22310 106 zimní s.:0/6, KZ [HT] zimní ne
detail N110002 Laboratoř organické chemie I 22310 110 0/4, KZ [HT] oba ne
detail N110002A Laboratoř organické chemie I 22310 110 0/4, KZ [HT] oba ne
detail N110003 Laboratoř organické chemie II 22310 110 0/4, KZ [HT] oba ne
detail N110003A Laboratoř organické chemie II 22310 110 0/4, KZ [HT] oba ne
detail N148052 Laboratoř programu restaurování 22310 148 letní s.:0/6, KZ [HT] letní ne
detail N150005 Laboratoř oboru technologie restaurování III 22310 148 letní s.:0/6, KZ [HT] letní ne
detail N150014 Laboratoř oboru chemie a technologie materiálů 22310 106 zimní s.:0/6, KZ [HT] zimní ne
detail N150027 Laboratoř oboru Chemie a materiály ve forenzní analýze 22310 106 zimní s.:0/6, KZ [HT] zimní ne
detail N218012 Laboratoř energetiky 22320 218 zimní s.:0/8, KZ [HT] zimní ne
detail N218025A Seminář a laboratoř analytiky prostředí 22320 218 zimní s.:0/8, KZ [HT] zimní ne
detail N240014 Laboratoř odpadového hospodářství 22320 240 zimní s.:0/8, KZ [HT] zimní ne
detail N240016 Laboratoř vzorkování životního prostředí 22320 240 letní s.:0/8, KZ [HT] letní ne
detail N240017 Laboratoř ekotoxikologie 22320 240 zimní s.:0/8, KZ [HT] zimní ne
detail N251005 Laboratoř paliv 22320 215 zimní s.:0/6, KZ [HT] zimní ne
detail N251012 Laboratoř hodnocení odpadů 22320 251 zimní s.:0/8, KZ [HT] zimní ne
detail N320012 Laboratoř mikrobiologického zkoumání potravin 22330 320 letní s.:0/3, KZ [HT] letní ne
detail N320013 Laboratoř mikrobiologie 22330 320 zimní s.:0/5, KZ [HT] zimní ne
detail N320014 Laboratoř biochemie 22330 320 letní s.:0/6, KZ [HT] letní ne
detail N320026 Laboratoř imunochemie 22330 320 letní s.:0/4, KZ [HT] letní ne
detail N320039 Laboratoř stanovení analytů v medicíně 22330 320 letní s.:0/5, KZ [HT] letní ne
detail N320085 Laboratoř analýzy biologických materiálů 22330 320 zimní s.:0/2, KZ [HT] zimní ne
detail N320097 Laboratoř oboru Bioinformatika II 22330 320 zimní s.:0/2, KZ [HT] zimní ne
detail N323003 Laboratoř analýzy potravin a přírodních produktů 22330 323 0/5, KZ [HT] oba ne
detail N323011 Laboratoř analýzy potravin v kontrolní praxi 22330 323 letní s.:0/3, KZ [HT] letní ne
detail N323014 Laboratoř chemické bezpečnosti potravin 22330 323 letní s.:0/6, KZ [HT] letní ne
detail N323016 Laboratoř reakčních mechanismů v chemii potravin 22330 323 letní s.:0/6, KZ [HT] letní ne
detail N323053 Laboratoř instrumentálních metod v analýze potravin 22330 323 zimní s.:0/6, KZ [HT] zimní ne
detail N342017 Laboratoř izotopově značených sloučenin 22330 342 zimní s.:0/3, KZ [HT] zimní ne
detail N352014 Laboratoř oboru 22330 352 letní s.:0/8, KZ [HT] letní ne
detail N402003 Laboratoř analytické chemie I 22340 402 zimní s.:0/5, KZ [HT] zimní ne
detail N402003A Laboratoř analytické chemie I 22340 402 letní s.:0/5, KZ [HT] letní ne
detail N402007 Laboratoř analytické chemie II 22340 402 letní s.:0/4, KZ [HT] letní ne
detail N402007A Laboratoř analytické chemie II 22340 402 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní ne
detail N402048 Semestrální práce oboru analytická chemie III 22340 402 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní ne
detail N402079 Laboratoř charakterizace nano a mikrosystémů 22340 402 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní ne
detail N403012 Laboratoř fyzikální chemie II 22340 403 0/3, KZ [HT] oba ne
detail N403013 Laboratoř fyzikální chemie I 22340 403 letní s.:0/4, KZ [HT] letní ne
detail N403013A Laboratoř fyzikální chemie I 22340 403 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní ne
detail N403044 Laboratoř speciálních metod oboru fyzikální chemie II 22340 403 zimní s.:0/5, KZ [HT] zimní ne
detail N409013 Laboratoř chemického inženýrství 22340 409 zimní s.:0/3, KZ [HT] zimní ne
detail N409013A Laboratoř chemického inženýrství 22340 409 letní s.:0/3, KZ [HT] letní ne
detail N409073 Laboratoř přípravy nano a mikromateriálů 22340 409 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní ne
detail N444003 Laboratoř fyziky 22340 444 zimní s.:0/3, KZ [HT] zimní ne
detail N444020 Laboratoř měřicí a řídicí techniky 22340 444 letní s.:0/3, KZ [HT] letní ne
detail S101003 Inorganic Chemistry: Laboratory I 22310 101 letní s.:0/3, KZ [HT] letní ne
detail S110002 Organic Chemistry: Laboratory I 22310 110 0/4, KZ [HT] oba ne
detail S217019 Hydrobiology and Microbiology-Laboratory 22320 217 letní s.:0/4, Z [HT] letní ne
detail S320004 Advanced Biochemistry: Laboratory 22330 320 zimní s.:0/5, KZ [HT] zimní ne
detail S320008A Industrial and Food Microbiology: Laboratory 22330 320 letní s.:0/5, KZ [HT] letní ne
detail S320013 Microbiology: Laboratory 22330 320 zimní s.:0/5, KZ [HT] zimní ne
detail S320014 Biochemistry: Laboratory 22330 320 letní s.:0/6, KZ [HT] letní ne
detail S320015 Biology: Laboratory 22330 320 letní s.:0/3, KZ [HT] letní ne
detail S402003 Analytical Chemistry: Laboratory I 22340 402 zimní s.:0/5, KZ [HT] zimní ne
detail S403013 Physical Chemistry: Laboratory I 22340 403 letní s.:0/4, KZ [HT] letní ne
detail S409013 Chemical Engineering: Laboratory 22340 409 zimní s.:0/3, KZ [HT] zimní ne
detail S409013A Chemical Engineering: Laboratory 22340 409 letní s.:0/3, KZ [HT] letní ne
detail S444003 Physics: Laboratory 22340 444 zimní s.:0/3, KZ [HT] zimní ne
 
VŠCHT Praha