PředmětyPředměty(verze: 947)
Vyučující, akademický rok 2019/2020
  
 
exportovat do excelu
Garanti nebo vyučujícíKatedra
Akademie múzických umění v Praze (064)
detail Borýsková Štěpánka MgA. Ph.D. 064
detail Dvořák Tomáš Mgr. Ph.D. 064
detail Stecker Martin doc. Mgr. 064
Ústav anorganické technologie (105) - Fakulta chemické technologie
detail Sedlářová Ivona Ing. Ph.D. 105
Ústav informatiky a chemie (143) - Fakulta chemické technologie
detail Znamenáček Jiří Ing. 143
Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215) - Fakulta technologie ochrany prostředí
detail Černý Jaroslav Ing. CSc. 215
Ústav technologie vody a prostředí (217) - Fakulta technologie ochrany prostředí
detail Bindzar Jan Ing. Ph.D. 217
detail Janda Václav prof. Ing. CSc. 217
detail Jeníček Pavel prof. Ing. CSc. 217
Ústav energetiky (218) - Fakulta technologie ochrany prostředí
detail Pohořelý Michael doc. Ing. Ph.D. 218
Ústav udržitelných paliv a zelené chemie (228) - Fakulta technologie ochrany prostředí
detail Ciahotný Karel doc. Ing. CSc. 228
Ústav chemie ochrany prostředí (240) - Fakulta technologie ochrany prostředí
detail Šír Marek Ing. Ph.D. 240
Ústav biochemie a mikrobiologie (320) - Fakulta potravinářské a biochemické technologie
detail Knejzlík Zdeněk Ing. Ph.D. 320
detail Kučková Štěpánka doc. Ing. Mgr. Ph.D. 320
detail Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D. 320
ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií (500)
detail Balík Miroslav Ing. Ph.D. 500
detail Holeňa Martin doc. Ing. RNDr. 500
detail Holub Jan prof. Ing. Ph.D. 500
detail Jirkovský Vojtěch Ing. 500
detail Jiřina Marcel doc. RNDr. Ing. Ph.D. 500
detail Kordík Pavel doc. Ing. Ph.D. 500
detail Tvrdík Pavel prof. Ing. CSc. 500
detail Vagner Ladislav Ing. Ph.D. 500
detail Valenta Michal Ing. Ph.D. 500
Útvar interního auditu (938)
detail Bělohlav Zdeněk prof. Ing. CSc. 938
Poradenské a karierní centrum (940)
detail Nováková Radka Ing. 940
detail Rybová Anna Bc. 940
 
VŠCHT Praha