PředmětyPředměty(verze: 928)
Vyučované předměty, akademický rok 2019/2020
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevFakultaKatedraRozsah, examinaceseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestr
detail AM105004 Engineering Thermodynamics 22310 105 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní
detail AM105005 Membrane Processes 22310 105 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní
detail AM105008 Inorganic Technology 22310 105 letní s.:3/0, Zk [HT] letní
detail AM105016 Process Design 22310 105 letní s.:3/1, Z+Zk [HT] letní
detail AM105020 Valorisation, Commercialisation and Entrepreneurship 22310 105 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní
detail AM105021 Individual Project 2 22310 105 letní s.:0/10, KZ [HT] letní
detail AM105022 Applied Reaction Kinetics 22310 105 letní s.:2/2, Z+Zk [HT] letní
detail AP105001 Electrochemical Engineering 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba
detail AP105002 Reactivity and Structure Characteristics of Solid Materials 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba
detail AP105003 Electrochemical Experimental Techniques 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba
detail AP105004 Theory and Technology of Pigments and Powder Materials Production 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba
detail AP105005 The Selected Experimental Methods in the Research of Powder Materials 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba
detail AP105006 Agrochemical Analyses 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba
detail AP105007 Principles of Electrochemical Methods 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba
detail AP105008 Spectroscopic Characterization of Heterogeneous Catalysts 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba
detail AP105009 Design of Chemical and Separation Processes 22310 105 2/1, Jiné [HT] oba
detail AP105010 Phase and Chemical Equilibrium in Chemical Technology 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba
detail AP105011 Experimental Techniques in Electrochemistry, Photoelectrochemistry and Photocatalysis 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba
detail AP105012 Inorganic Technology for PhD Students 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba
detail B105007 Základy anorganické technologie 22310 105 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail D105001 Teoretické základy anorganických technologií 22310 105 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D105004 Elektrochemické inženýrství 22310 105 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D105006 Reaktivita a strukturní charakteristiky pevných látek 22310 105 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D105008 Měřící techniky v elektrochemii 22310 105 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D105009 Teorie a technologie výroby pigmentů a práškových materiálů 22310 105 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D105010 Vybrané experimentální metody ve výzkumu práškových látek 22310 105 letní s.:0/0, Jiné [HT] letní
detail D105013 Agrochemické rozbory 22310 105 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D105014 Experitmentální techniky v elektrochemii 22310 105 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D105016 Zeolity a mikroporézní anorganické materiály: Syntéza, struktura, charakterizace, vlas 22310 105 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D105017 Teoretické základy elektrochemických technik 22310 105 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D105018 Spektroskopická charakterizace heterogenních katalyzátorů 22310 105 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D105027 Aktivní centra od atomů po klastry v nanoporézních matricích a jejich aplikace 22310 105 2/0, Jiné [HT] oba
detail M105001 Základy počítačových simulací 22310 105 zimní s.:1/3, Z+Zk [HT] zimní
detail M105003 Aplikovaná chemická kinetika 22310 105 letní s.:2/2, Z+Zk [HT] letní
detail M105004 Inženýrská termodynamika 22310 105 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní
detail M105007 Reaktivita a struktura povrchu pevných látek 22310 105 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní
detail M105008 Anorganická technologie 22310 105 letní s.:3/0, Zk [HT] letní
detail M105009 Laboratoř specializace - vodíkové a membránové technologie 22310 105 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní
detail M105010 Elektrochemická technologie 22310 105 letní s.:2/0, Zk [HT] letní
detail M105012 Teoretické základy elektrochemie 22310 105 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní
detail M105013 Vodíkové a membránové technologie 22310 105 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní
detail M105014 Laboratoř specializace - základní a speciální anorganické technologie 22310 105 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní
detail M105015 Trvale udržitelný technologický rozvoj a obnovitelné zdroje energie 22310 105 letní s.:2/1, Zk [HT] letní
detail M105017 Experimentální techniky v elektrochemii 22310 105 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail M105018 Komplexní zpracování nerostných surovin 22310 105 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail M105019 Termodynamika vodných roztoků 22310 105 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní
detail N105001 Aplikované chemické procesy 22310 105 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní
detail N105002 Elektrochemické procesy 22310 105 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail N105004 Úvod do chemických technologií 22310 105 2/0, Zk [HT] oba
detail N105006 Základy anorganické technologie 22310 105 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail N105007 Elektrochemické inženýrství 22310 105 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail N105008 Aplikovaná reakční kinetika 22310 105 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní
detail N105009 Experimentální techniky v elektrochemii 22310 105 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail N105013 Membránové procesy 22310 105 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail N105014 Procesy v heterogenních soustavách 22310 105 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail N105015 Reaktivita a struktura povrchu pevných látek 22310 105 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní
detail N105017 Technologie a aplikace průmyslových hnojiv 22310 105 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail N105020 Anorganická technologie 22310 105 letní s.:3/0, Zk [HT] letní
detail N105023 Laboratorní projekt II 22310 105 zimní s.:0/12, KZ [HT] zimní
detail N105027 Výroba a skladování vodíku 22310 105 letní s.:2/0, Zk [HT] letní
detail N105028 Základy membránových a vodíkových procesů 22310 105 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail N105029 Laboratoř vodíkových a membránových technologií 22310 105 zimní s.:0/6, KZ [HT] zimní
detail N105031 Termodynamické výpočty 22310 105 zimní s.:0/2, KZ [HT] zimní
detail N105033 Chemické a biochemické membránové technologie 22310 105 zimní s.:2/0, Z+Zk [HT] zimní
detail P105001 Elektrochemické inženýrství 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba
detail P105002 Reaktivita a strukturní charakteristiky pevných látek 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba
detail P105003 Měřící techniky v elektrochemii 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba
detail P105004 Teorie a technologie výroby pigmentů a práškových materiálů 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba
detail P105005 Vybrané experimentální metody ve výzkumu práškových látek 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba
detail P105006 Agrochemické rozbory 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba
detail P105007 Teoretické základy elektrochemických technik 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba
detail P105008 Spektroskopická charakterizace heterogenních katalyzátorů 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba
detail P105009 Navrhování chemických a separačních procesů 22310 105 2/1, Jiné [HT] oba
detail P105010 Fázové a chemické rovnováhy v chemické technologii 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba
detail P105011 Experimentální techniky v elektrochemii, fotoelektrochemi a fotokatalýze 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba
detail P105012 Anorganická technologie pro doktorandy 22310 105 3/0, Jiné [HT] oba
detail S105001 Applied Chemical Processes 22310 105 letní s.:2/0, Zk [HT] letní
detail S105004 Fundamentals of Chemical Technologies 22310 105 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail S105008 Applied Reaction Kinetics 22310 105 letní s.:2/2, Z+Zk [HT] letní
detail S105010 Valorisation, Commercialisation and Entrepreneurship 22310 105 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní
detail S105011 Engineering Thermodynamics 22310 105 zimní s.:3/2, Zk [HT] zimní
detail S105013 Membrane Processes 22310 105 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní
detail S111019 Process Design 22310 105 3/1, Z+Zk [HT] oba
 
VŠCHT Praha