PředmětyPředměty(verze: 896)
Vyučované předměty, akademický rok 2019/2020
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedra
detail AM112002 Physical Chemistry of Polymers zimní zimní s.:2/2 Zk [HT] 112
detail AM112016 Physics of Polymers zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 112
detail AP112001 Physics of Polymers oba 3/0 Jiné [HT] 112
detail AP112002 Macromolecular Chemistry oba 3/0 Jiné [HT] 112
detail AP112003 Physical Chemistry of Polymeric Systems oba 3/0 Jiné [HT] 112
detail AP112004 Polymer Materials in Medicine and Pharmacy oba 3/0 Jiné [HT] 112
detail AP112005 Special Synthesis of Polymeric Materials oba 3/0 Jiné [HT] 112
detail AP112006 Polymers for Photonics and Electronics oba 3/0 Jiné [HT] 112
detail AP112007 Modern Methods of Analysis of Polymeric substances oba 3/0 Jiné [HT] 112
detail AP112008 Chemical Corrosion Aspects and Conservation of Historical Objects oba 3/0 Jiné [HT] 112
detail B112001 Fyzika polymerů oba 2/1 Z+Zk [HT] 112
detail B112002 Makromolekulární chemie oba 2/1 Z+Zk [HT] 112
detail B112003 Metody charakterizace polymerních látek zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 112
detail B112004 Technologie zpracování polymerních materiálů letní letní s.:2/0 Zk [HT] 112
detail B112007 Polymerní materiály letní letní s.:2/0 Zk [HT] 112
detail D112001 Fyzika polymerů zimní zimní s.:0/0 Jiné [HT] 112
detail D112002 Vybrané kapitoly z makromolekulární chemie zimní zimní s.:0/0 Jiné [HT] 112
detail D112003 Chemické aspekty zpracování a aplikace polymerů oba 0/0 Jiné [HT] 112
detail D112004 Fyzikální chemie polymerních soustav zimní zimní s.:0/0 Jiné [HT] 112
detail D112013 Polymerní materiály v lékařství a farmacii zimní zimní s.:0/0 Jiné [HT] 112
detail D112014 Makromolekulární systémy pro cílený transport a řízené uvolňování léčiv zimní zimní s.:0/0 Jiné [HT] 112
detail M112002 Fyzikální chemie polymerů zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 112
detail M112004 Mechanismy polymeračních reakcí letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 112
detail M112005 Speciální polymery pro soudobé aplikace letní letní s.:2/0 Zk [HT] 112
detail M112006 Plastikářské suroviny a jejich zpracování letní letní s.:2/0 Zk [HT] 112
detail M112008 Přírodní polymery letní letní s.:2/0 Zk [HT] 112
detail M112010 Výroba polymerů oba 2/2 Z+Zk [HT] 112
detail M112011 Laboratoř specializace - polymerní materiály zimní zimní s.:0/10 KZ [HT] 112
detail M112012 Polymery pro farmacii zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 112
detail M112015 Laboratoř specializace - makromolekulární chemie zimní zimní s.:0/10 KZ [HT] 112
detail M112016 Fyzika polymerů oba 2/1 Z+Zk [HT] 112
detail N112001 Fyzika polymerů oba 2/1 Z+Zk [HT] 112
detail N112003 Makromolekulární chemie letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 112
detail N112003A Makromolekulární chemie zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 112
detail N112004 Metody charakterizace polymerních látek zimní zimní s.:2/2 Z+Zk [HT] 112
detail N112005 Polymerní materiály letní letní s.:2/0 Zk [HT] 112
detail N112006 Technologie zpracování polymerních materiálů letní letní s.:2/0 Zk [HT] 112
detail N112007 Aplikovaná reologie polymerů zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 112
detail N112008 Fyzikální chemie polymerů oba 2/2 Z+Zk [HT] 112
detail N112009 Gumárenské suroviny a jejich zpracování zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 112
detail N112011 Speciální polymery pro soudobé aplikace letní letní s.:2/0 Zk [HT] 112
detail N112014 Recyklace a ekologické aspekty aplikací polymerů zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 112
detail N112015 Přírodní polymery letní letní s.:2/0 Zk [HT] 112
detail N112016 Vybrané kapitoly z chemie a technologie polymerů I zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 112
detail N112017 Výroba polymerů oba 2/2 Z+Zk [HT] 112
detail N112018 Laboratoř oboru I zimní zimní s.:0/10 KZ [HT] 112
detail N112019 Laboratoř oboru II letní letní s.:0/10 KZ [HT] 112
detail N112020 Laboratoř oboru III zimní zimní s.:0/12 KZ [HT] 112
detail N112034 Laboratoř oboru II letní letní s.:0/10 KZ [HT] 112
detail N112035 Laboratoř oboru III zimní zimní s.:0/12 KZ [HT] 112
detail N112036 Suroviny pro polymerní materiály letní letní s.:2/0 Zk [HT] 112
detail N112040 Polymery pro farmacii zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 112
detail N112041 Vybrané kapitoly z chemie a technologie polymerů II zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 112
detail N112042 Polymerní membrány a jejich transportní charakteristiky letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 112
detail N112043 Výroba a zpracování polymerních materiálů zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 112
detail N112045 Forenzní analýza polymerních materiálů zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 112
detail N112080 Odborná praxe letní letní s.:0/0 Z [HT] 112
detail P112001 Fyzika polymerů oba 3/0 Jiné [HT] 112
detail P112002 Makromolekulární chemie oba 3/0 Jiné [HT] 112
detail P112003 Fyzikální chemie polymerních soustav oba 3/0 Jiné [HT] 112
detail P112004 Polymerní materiály v lékařství a farmacii oba 3/0 Jiné [HT] 112
detail P112005 Speciální syntézy polymerních materiálů oba 3/0 Jiné [HT] 112
detail P112006 Polymery pro fotoniku a elektroniku oba 3/0 Jiné [HT] 112
detail P112007 Moderní metody v analýze polymerních látek oba 3/0 Jiné [HT] 112
detail P112008 Chemické aspekty koroze a konzervace památkových objektů oba 3/0 Jiné [HT] 112
detail S112001 Physics of Polymers zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 112
detail S112003 Macromolecular Chemistry letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 112
detail S112008 Physical Chemistry of Polymers zimní zimní s.:2/2 Zk [HT] 112
 
VŠCHT Praha