PředmětyPředměty(verze: 896)
Vyučované předměty, akademický rok 2019/2020
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrRozsah, examinaceKatedra
detail AB216002 Atmospheric Chemistry zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 216
detail AM216003 Atmosphere Analytics zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 216
detail AM216021 Atmospheric Pollution Control oba 1/1 Zk [HT] 216
detail AP216001 Chemistry of atmospheric processes oba 3/0 Jiné [HT] 216
detail AP216002 Reducing air emissions from industrial processes and energy generation oba 3/0 Jiné [HT] 216
detail AP216003 Metering, regulation and recent trends in gas industry oba 3/0 Jiné [HT] 216
detail AP216004 Analytical methods used for atmosphere pollution evaluation oba 3/0 Jiné [HT] 216
detail AP216005 Natural Gas Processing and Utilization oba 3/0 Jiné [HT] 216
detail AP216006 Fuels utilization for energy production oba 3/0 Jiné [HT] 216
detail AP216007 Adsorption materials and their usage in technical practice oba 3/0 Jiné [HT] 216
detail AP216008 Energetic Using of Biomass oba 3/0 Jiné [HT] 216
detail B216007 Změna klimatu oba 2/0 Zk [HT] 216
detail D216001 Chemie ovzduší oba 0/0 Jiné [HT] 216
detail D216002 Technologie ochrany ovzduší oba 0/0 Jiné [HT] 216
detail D216003 Přeprava a distribuce plynu oba 0/0 Jiné [HT] 216
detail D216004 Analýza ovzduší zimní zimní s.:0/0 Jiné [HT] 216
detail D216006 Plynárenství oba 0/0 Jiné [HT] 216
detail D216008 Energetické využití paliv oba 0/0 Jiné [HT] 216
detail D216011 Adsorpční materiály letní letní s.:0/0 Jiné [HT] 216
detail D216047 Energetické využití biomasy oba 0/0 Jiné [HT] 216
detail M216001 Analýza plynných látek, detekce toxických plynů a aerosolů zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 216
detail M216002 Právní základy znalecké činnosti zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 216
detail M216003 Analytika ovzduší zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 216
detail M216004 Technologie ochrany ovzduší letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 216
detail M216005 Čištění plynu letní letní s.:3/0 Zk [HT] 216
detail M216006 Plynárenství zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 216
detail M216008 Laboratoř tuhých paliv letní letní s.:0/8 KZ [HT] 216
detail M216009 Adsorpční procesy zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 216
detail M216010 Technologie uhlí zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 216
detail M216011 Laboratoř analytiky ovzduší letní letní s.:0/6 KZ [HT] 216
detail M216012 Laboratoř plynných paliv zimní zimní s.:0/8 KZ [HT] 216
detail M216015 Koksárenství letní letní s.:2/1 Zk [HT] 216
detail M216016 Výroba energie z biomasy letní letní s.:2/0 Zk [HT] 216
detail M216017 Plynná biopaliva letní letní s.:2/0 Zk [HT] 216
detail M216019 Bezpečnost a spolehlivost v energetice a průmyslu letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 216
detail M216020 Hodnocení rizik v technických procesech zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 216
detail N216001 Bezpečnost a spolehlivost v energetice a průmyslu zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 216
detail N216002 Analytika ovzduší zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 216
detail N216003 Základy zpracování a využití uhlí a plynu letní letní s.:2/0 Zk [HT] 216
detail N216007 Chemie ovzduší zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 216
detail N216009 Plynárenství zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 216
detail N216010 Přeprava a distribuce plynu zimní zimní s.:1/2 Z+Zk [HT] 216
detail N216011A Laboratoř tuhých paliv zimní zimní s.:0/8 KZ [HT] 216
detail N216012 Adsorpční procesy zimní zimní s.:2/0 Z+Zk [HT] 216
detail N216013 Technologie uhlí zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 216
detail N216017 Technologická laboratoř zimní zimní s.:0/8 KZ [HT] 216
detail N216019 Spalování paliv zimní zimní s.:3/2 Z+Zk [HT] 216
detail N216023 Zpracování odpadních plynů zimní zimní s.:2/1 Z+Zk [HT] 216
detail N216024 Produktovody a energovody letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 216
detail N216025 Výroba energie z biomasy letní letní s.:2/0 Zk [HT] 216
detail N216026 Základy čištění odpadních plynů letní letní s.:2/1 Z+Zk [HT] 216
detail N216027 Kvalita ovzduší a její kontrola letní letní s.:3/0 Zk [HT] 216
detail N216028 Základy environmentální legislativy zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 216
detail N216029 Plynná biopaliva zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 216
detail N216030 Základy analytiky ovzduší zimní zimní s.:1/2 Z+Zk [HT] 216
detail N216032 Právní základy znalecké činnosti zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 216
detail N216033 Analýza plynných látek, detekce toxických plynů a aerosolů zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 216
detail N216034 Změna klimatu oba 2/0 Zk [HT] 216
detail P216001 Chemie atmosférických procesů oba 3/0 Jiné [HT] 216
detail P216002 Snižování emisí do ovzduší z průmyslových procesů a při výrobě energie oba 3/0 Jiné [HT] 216
detail P216003 Měření, regulace a trendy v plynárenském průmyslu oba 3/0 Jiné [HT] 216
detail P216004 Analytické metody hodnocení znečištění a znečišťování ovzduší oba 3/0 Jiné [HT] 216
detail P216005 Zpracování a využití zemního plynu oba 3/0 Jiné [HT] 216
detail P216006 Energetické využití paliv oba 3/0 Jiné [HT] 216
detail P216007 Adsorpční materiály oba 3/0 Jiné [HT] 216
detail P216008 Energetické využití biomasy oba 3/0 Jiné [HT] 216
detail S216002 Atmosphere Analytics zimní zimní s.:3/0 Zk [HT] 216
detail S216007 Atmosphere Chemistry zimní zimní s.:2/0 Zk [HT] 216
detail S216014 Atmosphere Analytics-Laboratory letní letní s.:0/6 Z [HT] 216
 
VŠCHT Praha