PředmětyPředměty(verze: 941)
Vyučované předměty, akademický rok 2019/2020
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevFakultaKatedraRozsah, examinaceseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrPro studenty 4EU+
detail AM402001 Atomic Spectrometry 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail AM402004 Methods of Structural and Surface Analysis 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail AM402005 Molecular Spectroscopy 22340 402 letní s.:2/1, Zk [HT] letní
detail AM402007 Theoretical Fundamentals of Analytical Chemistry 22340 402 zimní s.:2/1, Zk [HT] zimní
detail AM402018 Chemometrics in Analytical Chemistry 22340 402 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail AP402001 Computer Simulation of Molecular Properties 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail AP402002 Chemometrics 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail AP402003 New Techniques of Molecular Spectroscopy 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail AP402004 Nanotechnology: basic principles and application 22340 402 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní
detail AP402005 Separation Methods for PhD Students 22340 402 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní
detail AP402006 Atomic Spectroscopy 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail AP402008 Supramolecular Chemistry 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail AP402009 Theoretical Fundamentals of Analytical Chemistry - Simulation and Fitting 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail AP402010 Molecular Physical Chemistry and Symetry, Pauli Principle and Symmetry 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail AP402012 Advanced Methods of Chemical Physics I 22340 402 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní
detail AP402013 Advanced Methods of Chemical Physics II 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail AP402014 Multivariate Statistical Methods 22340 402 2/1, Jiné [HT] oba
detail AP402015 Sensor analysis for PhD Students 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail AP402016 High Resolution Spectroscopy 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail AP402017 Molecular Engineering 22340 402 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní
detail AP402018 Counterfeits of medicines, drugs and cosmetics 22340 402 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní
detail AP402019 Chiroptical Spectroscopy 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail AP402020 Molecular Spectroscopy 22340 402 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní
detail B402005 Laboratoř analytické chemie I 22340 402 0/4, KZ [HT] oba
detail B402007 Úvod do nano a mikrotechnologií 22340 402 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní
detail B402018 Úvod do kriminalistiky 22340 402 letní s.:2/2, Z+Zk [HT] letní
detail D402003 Chemometrika 22340 402 letní s.:0/0, Jiné [HT] letní
detail D402008 Molekulová spektroskopie 22340 402 letní s.:0/0, Jiné [HT] letní
detail D402010 Separační metody 22340 402 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D402011 Atomová spektroskopie 22340 402 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D402012 Senzory 22340 402 letní s.:0/0, Jiné [HT] letní
detail D402015 Počítačová simulace vlastností molekul 22340 402 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D402029 Chiroptické metody 22340 402 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D402031 Supramolekulární chemie 22340 402 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D402033 Teoretické základy analytické chemie 22340 402 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D402034 Molekulární fyzikální chemie a symetrie 22340 402 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D402036 Moderní metody chemické fyziky I 22340 402 letní s.:0/0, Jiné [HT] letní
detail D402037 Moderní metody chemické fyziky II 22340 402 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D402038 Vícerozměrné statistické metody 22340 402 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail M402001 Atomová spektrometrie 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail M402002 Pokročilé separační metody 22340 402 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail M402004 Metody strukturní a povrchové analýzy 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail M402005 Molekulová spektroskopie 22340 402 letní s.:2/1, Zk [HT] letní
detail M402007 Teoretické základy analytické chemie 22340 402 zimní s.:2/1, Zk [HT] zimní
detail M402008 Radioanalytické metody 22340 402 letní s.:2/0, Zk [HT] letní
detail M402009 Analýza z hlediska původu vzorku: biologické materiály 22340 402 letní s.:1/0, Zk [HT] letní
detail M402010 Techniky měření a interpretace hmotnostních spekter 22340 402 zimní s.:1/0, Zk [HT] zimní
detail M402011 Techniky měření a interpretace IČ a Ramanových spekter 22340 402 zimní s.:1/0, Zk [HT] zimní
detail M402012 Techniky měření a interpretace NMR spekter 22340 402 zimní s.:1/0, Zk [HT] zimní
detail M402013 Semináře pokročilých metod analýzy 22340 402 zimní s.:0/8, KZ [HT] zimní
detail M402014 Molekulární modelování 22340 402 zimní s.:1/2, Zk [HT] zimní
detail M402015 Úvod do molekulární fyzikální chemie a symetrie 22340 402 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail M402016 Vícerozměrné statistické metody 22340 402 letní s.:2/2, Z+Zk [HT] letní
detail M402017 Systémy managementu jakosti 22340 402 letní s.:2/0, Zk [HT] letní
detail M402018 Analytická chemometrika 22340 402 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail M402019 Semestrální práce - analytická chemie a jakostní inženýrství I 22340 402 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní
detail M402020 Návrh léčiv 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail M402022 Pokročilá strukturní analýza farmaceutických látek 22340 402 letní s.:2/0, Zk [HT] letní
detail M402023 Pokročilé bioanalytické metody 22340 402 letní s.:2/0, Zk [HT] letní
detail M402024 Prvková analýza 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail M402025 Nanotechnologie pro farmaceutický průmysl 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail M402026 Laboratoř specializace analýza léčiv 22340 402 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní
detail M402027 Metody stopové a ultrastopové analýzy 22340 402 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní
detail M402029 Úvod do kriminalistické odorologie 22340 402 letní s.:2/0, Zk [HT] letní
detail M402030 Kriminalistická stopa jako důkaz 22340 402 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail M402031 Moderní metody chemické fyziky I 22340 402 letní s.:2/0, Zk [HT] letní
detail M402033 Pokročilé metody zpracování signálů 22340 402 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní
detail M402034 Chiroptické metody a analýza chirálních léčiv 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail M402035 Teorie a metody kriminalistiky 22340 402 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní
detail M402037 Laboratoř atomové spektrometrie 22340 402 zimní s.:0/2, KZ [HT] zimní
detail M402039 Laboratoř forenzní chemie 22340 402 zimní s.:0/6, KZ [HT] zimní
detail M402040 Laboratoř molekulové spektrometrie 22340 402 letní s.:0/2, KZ [HT] letní
detail M402041 Laboratoř radioanalytických metod 22340 402 letní s.:0/2, KZ [HT] letní
detail M402042 Laboratoř separačních metod 22340 402 zimní s.:0/2, KZ [HT] zimní
detail M402043 Semestrální projekt - rešerše k DP 22340 402 letní s.:0/5, KZ [HT] letní
detail M402044 Senzorová analýza 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail M402046 Metody analýzy léčiv 22340 402 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní
detail N402002 Analytická chemie I 22340 402 letní s.:2/2, Z+Zk [HT] letní
detail N402002A Analytická chemie I 22340 402 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní
detail N402003 Laboratoř analytické chemie I 22340 402 zimní s.:0/5, KZ [HT] zimní
detail N402003A Laboratoř analytické chemie I 22340 402 letní s.:0/5, KZ [HT] letní
detail N402004 Analytická chemie II 22340 402 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail N402004A Analytická chemie II 22340 402 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní
detail N402005 Atomová spektroskopie 22340 402 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní
detail N402007 Laboratoř analytické chemie II 22340 402 letní s.:0/4, KZ [HT] letní
detail N402007A Laboratoř analytické chemie II 22340 402 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní
detail N402011 Techniky měření a interpretace luminiscenčních spekter 22340 402 zimní s.:1/0, Zk [HT] zimní
detail N402012 Elektroanalytické metody 22340 402 zimní s.:2/3, Z+Zk [HT] zimní
detail N402014 Metody strukturní a povrchové analýzy 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail N402016 Bioanalytické metody 22340 402 letní s.:2/0, Zk [HT] letní
detail N402018 Senzory 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail N402023 Molekulární inženýrství 22340 402 letní s.:2/0, Zk [HT] letní
detail N402024 Supramolekulární chemie 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail N402026 Analýza z hlediska původu vzorku: biologické materiály 22340 402 zimní s.:1/0, Zk [HT] zimní
detail N402028 Analýza z hlediska původu vzorku: životní prostředí 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail N402029 Techniky měření a interpretace hmotnostních spekter 22340 402 zimní s.:1/0, Zk [HT] zimní
detail N402030A Techniky měření a interpretace IČ a Ramanových spekter 22340 402 letní s.:1/0, Zk [HT] letní
detail N402032 Techniky měření a interpretace NMR spekter 22340 402 zimní s.:1/0, Zk [HT] zimní
detail N402035 Semináře pokročilých metod analýzy 22340 402 zimní s.:0/8, KZ [HT] zimní
detail N402038 Úvod do molekulární fyzikální chemie a symetrie 22340 402 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail N402039 Vícerozměrné statistické metody 22340 402 letní s.:2/2, Z+Zk [HT] letní
detail N402040 Systémy managementu jakosti 22340 402 letní s.:2/0, Zk [HT] letní
detail N402042 Analytická chemometrika 22340 402 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail N402047 Semestrální práce oboru analytická chemie II 22340 402 letní s.:0/7, KZ [HT] letní
detail N402048 Semestrální práce oboru analytická chemie III 22340 402 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní
detail N402049 Semestrální práce oboru molekulární analytická a fyzikální chemie I 22340 402 letní s.:0/7, KZ [HT] letní
detail N402051 Analytická chemie A 22340 402 zimní s.:2/1, KZ [HT] zimní
detail N402054 Analytická chemie B 22340 402 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní
detail N402055 Metody analýzy léčiv 22340 402 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní
detail N402056 Návrh léčiv 22340 402 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní
detail N402057 Metrologie v chemii 22340 402 zimní s.:0/1, Zk [HT] zimní
detail N402058 Úvod do separačních metod pro analýzu léčiv 22340 402 letní s.:2/0, Zk [HT] letní
detail N402059 Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv 22340 402 letní s.:2/0, Zk [HT] letní
detail N402060 Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail N402061 Speciální analytické metody pro léčiva 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail N402062 Spřažené metody pro analýzu léčiv 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail N402067 Pokročilá strukturní analýza farmaceutických látek 22340 402 letní s.:2/0, Zk [HT] letní
detail N402070 Prvková analýza 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail N402072 Nanotechnologie pro farmaceutický průmysl 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail N402074 Semestrální projekt - rešerže 22340 402 letní s.:0/7, KZ [HT] letní
detail N402075 Laboratorní projekt 22340 402 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní
detail N402077 Úvod do nano a mikrotechnologií 22340 402 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní
detail N402078 Moderní analytické metody pro nanotechnologie 22340 402 letní s.:2/0, Zk [HT] letní
detail N402079 Laboratoř charakterizace nano a mikrosystémů 22340 402 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní
detail N402080 Praxe 22340 402 letní s.:0/0, Z [HT] letní
detail N402081 Teorie a experiment atomové spektroskopie 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail N402082 Teorie a experiment molekulové spektroskopie 22340 402 letní s.:2/1, Zk [HT] letní
detail N402083 Teorie a experiment radioanalytických metod 22340 402 letní s.:2/0, Zk [HT] letní
detail N402085 Teorie a experiment elektroanalytických metod 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail N402086 Metody stopové a ultrastopové analýzy 22340 402 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní
detail N402089 Laboratorní projekt oboru analytická chemie 22340 402 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní
detail N402090 Separační metody pro forenzní analýzu 22340 402 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail N402091 Úvod do kriminalistické odorologie 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail N402095 Kriminalistická stopa jako důkaz 22340 402 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail N402099 Moderní metody chemické fyziky II 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail N402100 Pokročilé metody zpracování signálů 22340 402 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní
detail N402101 Semestrální práce oboru molekulární analytická a fyzikální chemie II 22340 402 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní
detail N402102 Chiroptické metody a analýza chirálních léčiv 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail N402103 Teorie a metody kriminalistiky 22340 402 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní
detail N453018 Laboratoř forenzní chemie 22340 402 zimní s.:0/6, KZ [HT] zimní
detail P402001 Počítačová simulace vlastností molekul 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail P402002 Chemometrika 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail P402003 Nové techniky molekulové spektroskopie 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail P402004 Nanotechnologie: základní principy a využití 22340 402 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní
detail P402005 Separační metody pro doktorandy 22340 402 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní
detail P402006 Atomová spektroskopie 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail P402008 Supramolekulární chemie 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail P402009 Teoretické základy analytické chemie - simulace a fitování 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail P402010 Molekulární fyzikální chemie, Pauliho princip a symetrie 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail P402012 Moderní metody chemické fyziky I 22340 402 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní
detail P402013 Moderní metody chemické fyziky II 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail P402014 Vícerozměrné statistické metody 22340 402 2/1, Jiné [HT] oba
detail P402015 Senzorová analýza pro doktorandy 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail P402016 Vysocerozlišená spektroskopie 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail P402017 Molekulární inženýrství 22340 402 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní
detail P402018 Odhalování padělků (léčiv, kosmetiky, potravin) 22340 402 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní
detail P402019 Chiroptická spektroskopie 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail P402020 Molekulová spektroskopie 22340 402 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní
detail S402002 Analytical Chemistry I 22340 402 letní s.:2/2, Z+Zk [HT] letní
detail S402003 Analytical Chemistry: Laboratory I 22340 402 zimní s.:0/5, KZ [HT] zimní
detail S402004 Analytical Chemistry II 22340 402 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail S402005 Atomic Spectroscopy 22340 402 zimní s.:2/2, Zk [HT] zimní
detail S402007 Analytical Chemistry: Laboratory II 22340 402 letní s.:0/4, KZ [HT] letní
detail S402007A Analytical Chemistry: Laboratory II 22340 402 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní
detail S402012 Electroanalytical Methods 22340 402 zimní s.:2/2, Zk [HT] zimní
detail S402014 Methods of Structural and Surface Analysis 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail S402015 Molecular Spectroscopy 22340 402 letní s.:2/1, Zk [HT] letní
detail S402020 Theoretical Fundamentals of Analytical Chemistry 22340 402 zimní s.:2/1, Zk [HT] zimní
detail S402037 Molecular Modelling 22340 402 zimní s.:1/2, Zk [HT] zimní
detail S402038 Introduction to Molecular Physical Chemistry 22340 402 zimní s.:2/1, Zk [HT] zimní
detail S402042 Chemometrics in Analytical Chemistry 22340 402 zimní s.:2/1, Zk [HT] zimní
 
VŠCHT Praha