PředmětyPředměty(verze: 916)
Vyučované předměty, akademický rok 2021/2022
  

V neděli 12.2.2023 proběhnou servisní práce na webovém rozhraní SIS. Přístup do systému bude omezen.

Děkujeme za pochopení

 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevFakultaKatedraRozsah, examinaceseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestr
detail AB402001 Analytical Chemistry I 22340 402 letní s.:2/2, Z+Zk [HT] letní
detail AB402002 Analytical Chemistry II 22340 402 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail AB402005 Analytical Chemistry: Laboratory I 22340 402 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní
detail AB402006 Analytical Chemistry: Laboratory II 22340 402 0/4, KZ [HT] oba
detail AM402001 Atomic Spectrometry 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail AM402004 Methods of Structural and Surface Analysis 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail AM402005 Molecular Spectroscopy 22340 402 letní s.:2/1, Zk [HT] letní
detail AM402007 Theoretical Fundamentals of Analytical Chemistry 22340 402 zimní s.:2/1, Zk [HT] zimní
detail AM402014 Molecular Modelling 22340 402 zimní s.:1/2, Zk [HT] zimní
detail AM402018 Chemometrics in Analytical Chemistry 22340 402 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail AP402001 Computer Simulation of Molecular Properties 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail AP402002 Chemometrics 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail AP402003 New Techniques of Molecular Spectroscopy 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail AP402004 Nanotechnology: basic principles and application 22340 402 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní
detail AP402005 Separation Methods for PhD Students 22340 402 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní
detail AP402006 Atomic Spectroscopy 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail AP402008 Supramolecular Chemistry 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail AP402009 Theoretical Fundamentals of Analytical Chemistry - Simulation and Fitting 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail AP402010 Molecular Physical Chemistry and Symetry, Pauli Principle and Symmetry 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail AP402012 Advanced Methods of Chemical Physics I 22340 402 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní
detail AP402013 Advanced Methods of Chemical Physics II 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail AP402014 Multivariate Statistical Methods 22340 402 2/1, Jiné [HT] oba
detail AP402015 Sensor analysis for PhD Students 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail AP402016 High Resolution Spectroscopy 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail AP402017 Molecular Engineering 22340 402 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní
detail AP402018 Counterfeits of medicines, drugs and cosmetics 22340 402 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní
detail AP402019 Chiroptical Spectroscopy 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail AP402020 Molecular Spectroscopy 22340 402 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní
detail B402001 Analytická chemie I 22340 402 2/2, Z+Zk [HT] oba
detail B402002 Analytická chemie II 22340 402 2/1, Z+Zk [HT] oba
detail B402003 Analytická chemie A 22340 402 2/2, KZ [HT] oba
detail B402004 Analytická chemie B 22340 402 2/1, Z+Zk [HT] oba
detail B402005 Laboratoř analytické chemie I 22340 402 0/4, KZ [HT] oba
detail B402006 Laboratoř analytické chemie II 22340 402 0/4, KZ [HT] oba
detail B402007 Úvod do nano a mikrotechnologií 22340 402 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní
detail B402008 Laboratoř charakterizace nano a mikrosystémů 22340 402 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní
detail B402009 Speciální analytické metody pro léčiva 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail B402010 Úvod do separačních metod 22340 402 letní s.:2/0, Zk [HT] letní
detail B402011 Úvod do spektrálních metod 22340 402 letní s.:2/0, Zk [HT] letní
detail B402012 Úvod do strukturní analýzy 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail B402013 Spřažené metody 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail B402014 Základy forenzních databází 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail B402015 Trestná činnost v digitálním prostoru 22340 402 letní s.:2/0, Zk [HT] letní
detail B402016 Speciální metody forenzní analýzy 22340 402 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní
detail B402017 Rozpoznávání padělků 22340 402 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní
detail B402018 Úvod do kriminalistiky 22340 402 letní s.:2/2, Z+Zk [HT] letní
detail B402019 Forenzní identifikace osob a věcí 22340 402 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní
detail D402003 Chemometrika 22340 402 letní s.:0/0, Jiné [HT] letní
detail D402008 Molekulová spektroskopie 22340 402 letní s.:0/0, Jiné [HT] letní
detail D402010 Separační metody 22340 402 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D402011 Atomová spektroskopie 22340 402 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D402012 Senzory 22340 402 letní s.:0/0, Jiné [HT] letní
detail D402015 Počítačová simulace vlastností molekul 22340 402 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D402029 Chiroptické metody 22340 402 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D402031 Supramolekulární chemie 22340 402 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D402033 Teoretické základy analytické chemie 22340 402 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D402034 Molekulární fyzikální chemie a symetrie 22340 402 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D402036 Moderní metody chemické fyziky I 22340 402 letní s.:0/0, Jiné [HT] letní
detail D402037 Moderní metody chemické fyziky II 22340 402 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D402038 Vícerozměrné statistické metody 22340 402 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail M402001 Atomová spektrometrie 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail M402002 Pokročilé separační metody 22340 402 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail M402003 Elektroanalytické metody 22340 402 zimní s.:2/0, Z+Zk [HT] zimní
detail M402004 Metody strukturní a povrchové analýzy 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail M402005 Molekulová spektroskopie 22340 402 letní s.:2/1, Zk [HT] letní
detail M402007 Teoretické základy analytické chemie 22340 402 zimní s.:2/1, Zk [HT] zimní
detail M402008 Radioanalytické metody 22340 402 letní s.:2/0, Zk [HT] letní
detail M402009 Analýza z hlediska původu vzorku: biologické materiály 22340 402 letní s.:1/0, Zk [HT] letní
detail M402010 Techniky měření a interpretace hmotnostních spekter 22340 402 zimní s.:1/0, Zk [HT] zimní
detail M402011 Techniky měření a interpretace IČ a Ramanových spekter 22340 402 zimní s.:1/0, Zk [HT] zimní
detail M402012 Techniky měření a interpretace NMR spekter 22340 402 zimní s.:1/0, Zk [HT] zimní
detail M402013 Semináře pokročilých metod analýzy 22340 402 zimní s.:0/8, KZ [HT] zimní
detail M402014 Molekulární modelování 22340 402 zimní s.:1/2, Zk [HT] zimní
detail M402015 Úvod do molekulární fyzikální chemie a symetrie 22340 402 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail M402016 Vícerozměrné statistické metody 22340 402 letní s.:2/2, Z+Zk [HT] letní
detail M402017 Systémy managementu jakosti 22340 402 letní s.:2/0, Zk [HT] letní
detail M402018 Analytická chemometrika 22340 402 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail M402019 Semestrální práce - analytická chemie a jakostní inženýrství I 22340 402 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní
detail M402020 Návrh léčiv 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail M402021 Metrologie v chemii 22340 402 zimní s.:0/1, Zk [HT] zimní
detail M402022 Pokročilá strukturní analýza farmaceutických látek 22340 402 letní s.:2/0, Zk [HT] letní
detail M402023 Pokročilé bioanalytické metody 22340 402 letní s.:2/0, Zk [HT] letní
detail M402024 Prvková analýza 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail M402025 Nanotechnologie pro farmaceutický průmysl 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail M402026 Laboratoř specializace analýza léčiv 22340 402 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní
detail M402027 Metody stopové a ultrastopové analýzy 22340 402 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní
detail M402029 Úvod do kriminalistické odorologie 22340 402 letní s.:2/0, Zk [HT] letní
detail M402030 Kriminalistická stopa jako důkaz 22340 402 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail M402031 Moderní metody chemické fyziky I 22340 402 letní s.:2/0, Zk [HT] letní
detail M402032 Moderní metody chemické fyziky II 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail M402033 Pokročilé metody zpracování signálů 22340 402 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní
detail M402034 Chiroptické metody a analýza chirálních léčiv 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail M402035 Teorie a metody kriminalistiky 22340 402 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní
detail M402036 Laboratorní projekt 22340 402 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní
detail M402037 Laboratoř atomové spektrometrie 22340 402 zimní s.:0/2, KZ [HT] zimní
detail M402038 Laboratoř elektroanalytických metod 22340 402 zimní s.:0/2, KZ [HT] zimní
detail M402039 Laboratoř forenzní chemie 22340 402 zimní s.:0/6, KZ [HT] zimní
detail M402040 Laboratoř molekulové spektrometrie 22340 402 letní s.:0/2, KZ [HT] letní
detail M402041 Laboratoř radioanalytických metod 22340 402 letní s.:0/2, KZ [HT] letní
detail M402042 Laboratoř separačních metod 22340 402 zimní s.:0/2, KZ [HT] zimní
detail M402043 Semestrální projekt - rešerše k DP 22340 402 letní s.:0/5, KZ [HT] letní
detail M402044 Senzorová analýza 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail M402046 Metody analýzy léčiv 22340 402 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní
detail M402047 Semestrální práce - analytická chemie a jakostní inženýrství II 22340 402 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní
detail M402048 Semestrální práce - forenzní chemie 22340 402 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní
detail M402049 Supramolekulární chemie 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail N402002A Analytická chemie I 22340 402 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní
detail N402003 Laboratoř analytické chemie I 22340 402 zimní s.:0/5, KZ [HT] zimní
detail N402004 Analytická chemie II 22340 402 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail P402001 Počítačová simulace vlastností molekul 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail P402002 Chemometrika 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail P402003 Nové techniky molekulové spektroskopie 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail P402004 Nanotechnologie: základní principy a využití 22340 402 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní
detail P402005 Separační metody pro doktorandy 22340 402 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní
detail P402006 Atomová spektroskopie 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail P402008 Supramolekulární chemie 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail P402009 Teoretické základy analytické chemie - simulace a fitování 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail P402010 Molekulární fyzikální chemie, Pauliho princip a symetrie 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail P402012 Moderní metody chemické fyziky I 22340 402 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní
detail P402013 Moderní metody chemické fyziky II 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail P402014 Vícerozměrné statistické metody 22340 402 2/1, Jiné [HT] oba
detail P402015 Senzorová analýza pro doktorandy 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail P402016 Vysocerozlišená spektroskopie 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail P402017 Molekulární inženýrství 22340 402 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní
detail P402018 Odhalování padělků (léčiv, kosmetiky, potravin) 22340 402 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní
detail P402019 Chiroptická spektroskopie 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail P402020 Molekulová spektroskopie 22340 402 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní
detail S402002 Analytical Chemistry I 22340 402 letní s.:2/2, Z+Zk [HT] letní
detail S402003 Analytical Chemistry: Laboratory I 22340 402 zimní s.:0/5, KZ [HT] zimní
detail S402004 Analytical Chemistry II 22340 402 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail S402007 Analytical Chemistry: Laboratory II 22340 402 letní s.:0/4, KZ [HT] letní
detail S402007A Analytical Chemistry: Laboratory II 22340 402 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní
detail S402014 Methods of Structural and Surface Analysis 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail S402037 Molecular Modelling 22340 402 zimní s.:1/2, Zk [HT] zimní
 
VŠCHT Praha