PředmětyPředměty(verze: 955)
Vyučované předměty, akademický rok 2021/2022
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevFakultaKatedraRozsah, examinaceseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestr4EU+
detail AB402001 Analytical Chemistry I 22340 402 letní s.:2/2, Z+Zk [HT] letní ne
detail AB402002 Analytical Chemistry II 22340 402 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail AB402005 Analytical Chemistry: Laboratory I 22340 402 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní ne
detail AB402006 Analytical Chemistry: Laboratory II 22340 402 0/4, KZ [HT] oba ne
detail AM402001 Atomic Spectrometry 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail AM402004 Methods of Structural and Surface Analysis 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail AM402005 Molecular Spectroscopy 22340 402 letní s.:2/1, Zk [HT] letní ne
detail AM402007 Theoretical Fundamentals of Analytical Chemistry 22340 402 zimní s.:2/1, Zk [HT] zimní ne
detail AM402014 Molecular Modelling 22340 402 zimní s.:1/2, Zk [HT] zimní ne
detail AM402018 Chemometrics in Analytical Chemistry 22340 402 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail AP402001 Computer Simulation of Molecular Properties 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní ne
detail AP402002 Chemometrics 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní ne
detail AP402003 New Techniques of Molecular Spectroscopy 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní ne
detail AP402004 Nanotechnology: basic principles and application 22340 402 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní ne
detail AP402005 Separation Methods for PhD Students 22340 402 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail AP402006 Atomic Spectroscopy 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní ne
detail AP402008 Supramolecular Chemistry 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní ne
detail AP402009 Theoretical Fundamentals of Analytical Chemistry - Simulation and Fitting 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní ne
detail AP402010 Molecular Physical Chemistry and Symetry, Pauli Principle and Symmetry 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní ne
detail AP402012 Advanced Methods of Chemical Physics I 22340 402 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail AP402013 Advanced Methods of Chemical Physics II 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní ne
detail AP402014 Multivariate Statistical Methods 22340 402 2/1, Jiné [HT] oba ne
detail AP402015 Sensor analysis for PhD Students 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní ne
detail AP402016 High Resolution Spectroscopy 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní ne
detail AP402017 Molecular Engineering 22340 402 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní ne
detail AP402018 Counterfeits of medicines, drugs and cosmetics 22340 402 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail AP402019 Chiroptical Spectroscopy 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní ne
detail AP402020 Molecular Spectroscopy 22340 402 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail B402001 Analytická chemie I 22340 402 2/2, Z+Zk [HT] oba ne
detail B402002 Analytická chemie II 22340 402 2/1, Z+Zk [HT] oba ne
detail B402003 Analytická chemie A 22340 402 2/2, KZ [HT] oba ne
detail B402004 Analytická chemie B 22340 402 2/1, Z+Zk [HT] oba ne
detail B402005 Laboratoř analytické chemie I 22340 402 0/4, KZ [HT] oba ne
detail B402006 Laboratoř analytické chemie II 22340 402 0/4, KZ [HT] oba ne
detail B402007 Úvod do nano a mikrotechnologií 22340 402 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail B402008 Laboratoř charakterizace nano a mikrosystémů 22340 402 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní ne
detail B402009 Speciální analytické metody pro léčiva 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail B402010 Úvod do separačních metod 22340 402 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail B402011 Úvod do spektrálních metod 22340 402 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail B402012 Úvod do strukturní analýzy 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail B402013 Spřažené metody 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail B402014 Základy forenzních databází 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail B402015 Trestná činnost v digitálním prostoru 22340 402 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail B402016 Speciální metody forenzní analýzy 22340 402 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail B402017 Rozpoznávání padělků 22340 402 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail B402018 Úvod do kriminalistiky 22340 402 letní s.:2/2, Z+Zk [HT] letní ne
detail B402019 Forenzní identifikace osob a věcí 22340 402 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M402001 Atomová spektrometrie 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail M402002 Pokročilé separační metody 22340 402 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M402003 Elektroanalytické metody 22340 402 zimní s.:2/0, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M402004 Metody strukturní a povrchové analýzy 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail M402005 Molekulová spektroskopie 22340 402 letní s.:2/1, Zk [HT] letní ne
detail M402007 Teoretické základy analytické chemie 22340 402 zimní s.:2/1, Zk [HT] zimní ne
detail M402008 Radioanalytické metody 22340 402 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail M402009 Analýza z hlediska původu vzorku: biologické materiály 22340 402 letní s.:1/0, Zk [HT] letní ne
detail M402010 Techniky měření a interpretace hmotnostních spekter 22340 402 zimní s.:1/0, Zk [HT] zimní ne
detail M402011 Techniky měření a interpretace IČ a Ramanových spekter 22340 402 zimní s.:1/0, Zk [HT] zimní ne
detail M402012 Techniky měření a interpretace NMR spekter 22340 402 zimní s.:1/0, Zk [HT] zimní ne
detail M402013 Semináře pokročilých metod analýzy 22340 402 zimní s.:0/8, KZ [HT] zimní ne
detail M402014 Molekulární modelování 22340 402 zimní s.:1/2, Zk [HT] zimní ne
detail M402015 Úvod do molekulární fyzikální chemie a symetrie 22340 402 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M402016 Vícerozměrné statistické metody 22340 402 letní s.:2/2, Z+Zk [HT] letní ne
detail M402017 Systémy managementu jakosti 22340 402 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail M402018 Analytická chemometrika 22340 402 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M402019 Semestrální práce - analytická chemie a jakostní inženýrství I 22340 402 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní ne
detail M402020 Návrh léčiv 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail M402021 Metrologie v chemii 22340 402 zimní s.:0/1, Zk [HT] zimní ne
detail M402022 Pokročilá strukturní analýza farmaceutických látek 22340 402 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail M402023 Pokročilé bioanalytické metody 22340 402 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail M402024 Prvková analýza 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail M402025 Nanotechnologie pro farmaceutický průmysl 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail M402026 Laboratoř specializace analýza léčiv 22340 402 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní ne
detail M402027 Metody stopové a ultrastopové analýzy 22340 402 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail M402029 Úvod do kriminalistické odorologie 22340 402 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail M402030 Kriminalistická stopa jako důkaz 22340 402 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M402031 Moderní metody chemické fyziky I 22340 402 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail M402032 Moderní metody chemické fyziky II 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail M402033 Pokročilé metody zpracování signálů 22340 402 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M402034 Chiroptické metody a analýza chirálních léčiv 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail M402035 Teorie a metody kriminalistiky 22340 402 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail M402036 Laboratorní projekt 22340 402 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní ne
detail M402037 Laboratoř atomové spektrometrie 22340 402 zimní s.:0/2, KZ [HT] zimní ne
detail M402038 Laboratoř elektroanalytických metod 22340 402 zimní s.:0/2, KZ [HT] zimní ne
detail M402039 Laboratoř forenzní chemie 22340 402 zimní s.:0/6, KZ [HT] zimní ne
detail M402040 Laboratoř molekulové spektrometrie 22340 402 letní s.:0/2, KZ [HT] letní ne
detail M402041 Laboratoř radioanalytických metod 22340 402 letní s.:0/2, KZ [HT] letní ne
detail M402042 Laboratoř separačních metod 22340 402 zimní s.:0/2, KZ [HT] zimní ne
detail M402043 Semestrální projekt - rešerše k DP 22340 402 letní s.:0/5, KZ [HT] letní ne
detail M402044 Senzorová analýza 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail M402046 Metody analýzy léčiv 22340 402 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail M402047 Semestrální práce - analytická chemie a jakostní inženýrství II 22340 402 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní ne
detail M402048 Semestrální práce - forenzní chemie 22340 402 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní ne
detail M402049 Supramolekulární chemie 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail N402002A Analytická chemie I 22340 402 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail N402003 Laboratoř analytické chemie I 22340 402 zimní s.:0/5, KZ [HT] zimní ne
detail N402004 Analytická chemie II 22340 402 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail P402001 Počítačová simulace vlastností molekul 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní ne
detail P402002 Chemometrika 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní ne
detail P402003 Nové techniky molekulové spektroskopie 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní ne
detail P402004 Nanotechnologie: základní principy a využití 22340 402 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní ne
detail P402005 Separační metody pro doktorandy 22340 402 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail P402006 Atomová spektroskopie 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní ne
detail P402008 Supramolekulární chemie 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní ne
detail P402009 Teoretické základy analytické chemie - simulace a fitování 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní ne
detail P402010 Molekulární fyzikální chemie, Pauliho princip a symetrie 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní ne
detail P402012 Moderní metody chemické fyziky I 22340 402 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail P402013 Moderní metody chemické fyziky II 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní ne
detail P402014 Vícerozměrné statistické metody 22340 402 2/1, Jiné [HT] oba ne
detail P402015 Senzorová analýza pro doktorandy 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní ne
detail P402016 Vysocerozlišená spektroskopie 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní ne
detail P402017 Molekulární inženýrství 22340 402 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní ne
detail P402018 Odhalování padělků (léčiv, kosmetiky, potravin) 22340 402 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail P402019 Chiroptická spektroskopie 22340 402 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní ne
detail P402020 Molekulová spektroskopie 22340 402 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní ne
detail S402002 Analytical Chemistry I 22340 402 letní s.:2/2, Z+Zk [HT] letní ne
detail S402003 Analytical Chemistry: Laboratory I 22340 402 zimní s.:0/5, KZ [HT] zimní ne
detail S402004 Analytical Chemistry II 22340 402 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail S402007 Analytical Chemistry: Laboratory II 22340 402 letní s.:0/4, KZ [HT] letní ne
detail S402007A Analytical Chemistry: Laboratory II 22340 402 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní ne
detail S402014 Methods of Structural and Surface Analysis 22340 402 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail S402037 Molecular Modelling 22340 402 zimní s.:1/2, Zk [HT] zimní ne
 
VŠCHT Praha