PředmětyPředměty(verze: 916)
Vyučované předměty, akademický rok 2021/2022
  

V neděli 12.2.2023 proběhnou servisní práce na webovém rozhraní SIS. Přístup do systému bude omezen.

Děkujeme za pochopení

 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevFakultaKatedraRozsah, examinaceseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestr
detail AB403003 Physical Chemistry I 22340 403 zimní s.:3/2, Z+Zk [HT] zimní
detail AB403004 Physical Chemistry II 22340 403 letní s.:3/2, Z+Zk [HT] letní
detail AB403005 Physical Chemistry: Laboratory I 22340 403 0/4, KZ [HT] oba
detail AB403006 Physical Chemistry: Laboratory II 22340 403 0/3, KZ [HT] oba
detail AB403014 Spectroscopic Methods 22340 403 zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] zimní
detail AM403003 Physical Chemistry of Phase Boundaries 22340 403 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail AM403005 Kinetics of Chemical and Photophysical Processes 22340 403 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní
detail AM403007 Property estimation methods for chemicals and mixtures 22340 403 letní s.:2/0, Z+Zk [HT] letní
detail AM403018 Chemical thermodynamics 22340 403 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní
detail AM403030 Structure and Properties of Molecules 22340 403 letní s.:3/1, Zk [HT] letní
detail AM403031 Pre-diploma Project I 22340 403 letní s.:0/5, KZ [HT] letní
detail AM403032 Pre-diploma Project II 22340 403 zimní s.:0/7, KZ [HT] zimní
detail AM403034 Advanced Experimental Techniques: Laboratory 22340 403 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní
detail AP403001 Molecular Modelling and Simulation 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní
detail AP403002 Statistical Thermodynamics 22340 403 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní
detail AP403003 Estimation of Physico-chemical Properties from Molecular Structures 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní
detail AP403004 Phase Equilibria 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní
detail AP403005 Advanced methods of molecular dynamics 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní
detail AP403006 Colloid and Surface Chemistry 22340 403 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail AP403007 Transport and Membrane Processes 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní
detail AP403008 Basic Physico-chemical Quantities and their Measurements 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní
detail AP403009 Advanced Fundamentals of Photonics 22340 403 2/1, Jiné [HT] oba
detail AP403010 Chemical Thermodynamics for Oil Treatment 22340 403 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail AP403011 Chemical Kinetics 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní
detail AP403012 Electrochemistry 22340 403 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní
detail AP403013 Physical Chemistry of Polymer Systems 22340 403 2/1, Jiné [HT] oba
detail AP403014 Physical Chemistry for Technology Practice 22340 403 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail AP403015 Statistical treatment of experimental data 22340 403 2/1, Jiné [HT] oba
detail AP403016 Introduction to the Theory of Phase Transitions 22340 403 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní
detail AP403017 Advanced methods for characterization of solids 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní
detail AP403018 Vibrational Spectroscopy 22340 403 2/1, Jiné [HT] oba
detail AP403019 Advanced Quantum Mechanics for Chemists 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní
detail AP403020 Advanced methods of quantum chemistry for experiment 22340 403 3/0, Jiné [HT] oba
detail AP403021 Advanced Quantum Mechanics for chemical physics and sensorics 22340 403 2/1, Jiné [HT] oba
detail AP403022 Modern nanoscopic techniques for molecular investigation 22340 403 2/1, Jiné [HT] oba
detail AP403023 Quantum Computers and Algorithms 22340 403 2/1, Jiné [HT] oba
detail AP403024 State Behaviour and Fundamentals of Thermodynamics 22340 403 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail B403001 Fyzikální chemie A 22340 403 3/2, Z+Zk [HT] oba
detail B403002 Fyzikální chemie B 22340 403 3/2, Z+Zk [HT] oba
detail B403003 Fyzikální chemie I 22340 403 3/2, Z+Zk [HT] oba
detail B403004 Fyzikální chemie II 22340 403 3/2, Z+Zk [HT] oba
detail B403005 Laboratoř fyzikální chemie I 22340 403 0/4, KZ [HT] oba
detail B403006 Laboratoř fyzikální chemie II 22340 403 0/3, KZ [HT] oba
detail B403007 Teoretické základy chemie 22340 403 2/2, Z [HT] oba
detail B403008 Fyzikálně-chemické veličiny a jejich měření 22340 403 letní s.:0/3, KZ [HT] letní
detail B403009 Základy chemicko-inženýrské termodynamiky 22340 403 letní s.:1/2, Z+Zk [HT] letní
detail B403010 Teoretická chemie 22340 403 letní s.:3/1, Z+Zk [HT] letní
detail B403011 Počítačová chemie 22340 403 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail B403012 Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav 22340 403 2/1, Z+Zk [HT] oba
detail B403013 Fyzikální chemie mikrosvěta 22340 403 letní s.:3/2, Z+Zk [HT] letní
detail B403014 Spektroskopické metody 22340 403 zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] zimní
detail B403015 Semestrální projekt 22340 403 zimní s.:0/2, Z [HT] zimní
detail B403016 Základy fyzikální chemie 22340 403 2/1, Z+Zk [HT] oba
detail B403017 Seminář programu chemie 22340 403 zimní s.:1/2, Z+Zk [HT] zimní
detail B403018 Fyzikální chemie A + 22340 403 3/2, KZ [HT] oba
detail B403019 Fyzikální chemie B + 22340 403 3/2, Z+Zk [HT] oba
detail D402004 Vibrační spektroskopie 22340 403 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D403001 Statistická termodynamika 22340 403 letní s.:0/0, Jiné [HT] letní
detail D403002 Stavové chování a základy termodynamiky 22340 403 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D403003 Odhad fyzikálně chemických vlastností ze struktury molekuly 22340 403 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D403004 Fázové rovnováhy 22340 403 letní s.:0/0, Jiné [HT] letní
detail D403006 Koloidní a povrchová chemie 22340 403 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D403007 Transportní jevy a membránové separační procesy 22340 403 letní s.:0/0, Jiné [HT] letní
detail D403008 Základní fyzikálně chemické veličiny a jejich měření 22340 403 letní s.:0/0, Jiné [HT] letní
detail D403010 Molekulární modelování a simulace 22340 403 letní s.:0/0, Jiné [HT] letní
detail D403011 Chemická termodynamika pro zpracování ropy 22340 403 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D403021 Elektrochemie 22340 403 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D403022 Fyzikální chemie polymerních soustav 22340 403 letní s.:0/0, Jiné [HT] letní
detail D403023 Fyzikální chemie pro technologickou praxi 22340 403 0/0, Jiné [HT] oba
detail D403024 Statistické zpracování experimentálních dat 22340 403 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D403025 Úvod do moderní teorie fázových přechodů 22340 403 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail D403026 Pokročilé metody charakterizace pevných látek 22340 403 letní s.:0/0, Jiné [HT] letní
detail D403027 Úvod do nevratné termodynamiky: teorie a praxe 22340 403 letní s.:0/0, Jiné [HT] letní
detail D453011 Pokročilá kvantová mechanika pro chemiky 22340 403 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail M403001 Kvantová chemie 22340 403 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail M403002 Statistická termodynamika, molekulové modelování a simulace 22340 403 letní s.:3/1, Z+Zk [HT] letní
detail M403003 Fyzikální chemie dějů na fázových rozhraních 22340 403 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail M403004 Fyzikálně chemické principy membránových procesů 22340 403 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní
detail M403005 Kinetika chemických a fotofyzikálních dějů 22340 403 2/1, Z+Zk [HT] oba
detail M403006 Elektrochemie 22340 403 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail M403007 Odhadové metody pro fyzikálně-chemické vlastnosti látek a směsí 22340 403 letní s.:2/0, Z+Zk [HT] letní
detail M403008 Stavové chování a termodynamické vlastnosti tekutin 22340 403 zimní s.:3/2, Z+Zk [HT] zimní
detail M403009 Laboratoř speciálních metod fyzikální chemie I 22340 403 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní
detail M403010 Fázové rovnováhy a chování heterogenních soustav 22340 403 letní s.:3/2, Z+Zk [HT] letní
detail M403011 Fyzikální chemie vodných roztoků 22340 403 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail M403012 Chemické rovnováhy 22340 403 zimní s.:1/1, Zk [HT] zimní
detail M403013 Semestrální práce - fyzikální chemie I 22340 403 letní s.:0/4, KZ [HT] letní
detail M403014 Semestrální práce - fyzikální chemie II 22340 403 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní
detail M403015 Laboratoř speciálních metod fyzikální chemie II 22340 403 zimní s.:0/5, KZ [HT] zimní
detail M403016 Matematické metody pro fyzikální chemii 22340 403 zimní s.:2/1, Zk [HT] zimní
detail M403017 Praktikum z kvantové chemie 22340 403 zimní s.:0/1, Z [HT] zimní
detail M403018 Chemická termodynamika 22340 403 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní
detail M403019 Úvod do moderní teorie fázových přechodů 22340 403 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní
detail M403020 Kvantová mechanika v chemii: Pokročilý kurz 22340 403 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail M403021 Klasické experimenty fyzikální chemie z pohledu počítačových simulací 22340 403 zimní s.:0/3, KZ [HT] zimní
detail M403022 Struktura a vlastnosti molekul a nízkodimenzionálních materiálů 22340 403 zimní s.:2/1, Zk [HT] zimní
detail M403065 Paralelní programování v OpenMP, MPI a CUDA 22340 403 letní s.:0/10, Z [HS] letní
detail M403066 Moderní metody molekulového modelování 22340 403 zimní s.:0/15, Z [HS] zimní
detail N403017 Počítačová chemie 22340 403 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail P403001 Molekulární modelování a simulace 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní
detail P403002 Statistická termodynamika 22340 403 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní
detail P403003 Odhad fyzikálně chemických vlastností ze struktury molekuly 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní
detail P403004 Fázové rovnováhy 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní
detail P403005 Pokročilé metody molekulové dynamiky 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní
detail P403006 Koloidní a povrchová chemie 22340 403 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail P403007 Transportní a membránové procesy 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní
detail P403008 Základní fyzikálně chemické veličiny a jejich měření 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní
detail P403009 Pokročilé základy fotoniky 22340 403 2/1, Jiné [HT] oba
detail P403010 Chemická termodynamika pro zpracování ropy 22340 403 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail P403011 Chemická kinetika 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní
detail P403012 Elektrochemie 22340 403 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní
detail P403013 Fyzikální chemie polymerních soustav 22340 403 2/1, Jiné [HT] oba
detail P403014 Fyzikální chemie pro technologickou praxi 22340 403 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní
detail P403015 Statistické zpracování experimentálních dat 22340 403 2/1, Jiné [HT] oba
detail P403016 Úvod do moderní teorie fázových přechodů 22340 403 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní
detail P403017 Pokročilé metody charakterizace pevných látek 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní
detail P403018 Vibrační spektroskopie 22340 403 2/1, Jiné [HT] oba
detail P403019 Pokročilá kvantová mechanika pro chemiky 22340 403 letní s.:2/1, Jiné [HT] letní
detail P403020 Pokročilé metody kvantové chemie pro interpretaci experimentu 22340 403 3/0, Jiné [HT] oba
detail P403021 Pokročilá kvantová mechanika pro chemickou fyziku a senzoriku 22340 403 2/1, Jiné [HT] oba
detail P403022 Moderní nanoskopické techniky studia molekul 22340 403 2/1, Jiné [HT] oba
detail P403023 Kvantové počítače a algoritmy 22340 403 2/1, Jiné [HT] oba
detail P403024 Stavové chování a základy termodynamiky 22340 403 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail S403011 Physical Chemistry I 22340 403 zimní s.:3/2, Z+Zk [HT] zimní
detail S403012 Physical Chemistry: Laboratory II 22340 403 zimní s.:0/3, KZ [HT] zimní
detail S403013 Physical Chemistry: Laboratory I 22340 403 letní s.:0/4, KZ [HT] letní
detail S403014 Physical Chemistry II 22340 403 letní s.:3/2, Z+Zk [HT] letní
detail S403025 Chemical Equilibria 22340 403 zimní s.:3/2, Zk [HT] zimní
detail S403028 Physical Chemistry of Phase Boundaries 22340 403 zimní s.:2/1, Zk [HT] zimní
 
VŠCHT Praha