SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Physics: Laboratory - AB444005
Title: Physics: Laboratory
Guaranteed by: Department of Physics and Measurement (444)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Khun Josef Ing. Ph.D.
Class: Základní laboratoře
Interchangeability : B444005, N444003, N444003A
Is interchangeable with: B444005
Annotation -
Students will measure laboratory tasks that thematically cover the lecture area of Physics I (Physics A) (Mechanics, Oscillations and Waves, Optics, Eelectricity, Magnetism, Modern physics)
Last update: Kubová Petra (06.03.2019)
Aim of the course -

Students will be able to

solve complex physical tasks based on the physical theory,

measure physical quantities and process the measured data, including uncertainties

provide a critical evaluation of the obtained results

Last update: Kubová Petra (06.03.2019)
Literature -

Instructions for laboratory work in English will be available by E-learning.

Last update: Khun Josef (12.08.2019)
Learning resources -

http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html (in Czech)

Last update: Kubová Petra (06.03.2019)
Teaching methods - Czech

Aktivní účast studentů při měření v laboratoři, analýza získaných dat, zpracování protokolů z měření

Last update: Kubová Petra (06.03.2019)
Requirements to the exam - Czech

Před měřením musí studenti úspěšně absolvovat test z teorie měřené úolohy. Protokol z měření se odevzdává do týdne.

Last update: Kubová Petra (06.03.2019)
Syllabus -

1. Introduction, safety of work

2. Measurement of the length and time. Regulation of voltage and current.

3. Weighing on the analytical scales and measurement of density.

4. Measurement of viscosity.

5. Measurement of the velocity of sound propagation in gases.

6. Measuring the focal length of a thin lens. Study of the bending effects of laser adiation.

7. Refractive index, refractometry.

8. Light polarization, polarimetry.

9. RLC circuits, impedance of a coil measurement.

10.Ferromagnetic hysteresis measurement.

11.Diffraction spectrometer, H, He and Hg spectra, LEDs and light bulb spectra.

12.Specific charge of the electron - e/m measurement.

13.Ionising radiation measurement, Planck's constant measurement.

14.Measurement of magnetic induction. The force effects of the magnetic field.

Last update: Kubová Petra (06.03.2019)
Entry requirements - Czech

Absolvovaná zkouška z předmětu Fyzika I nebo Fyzika A nebo minimálně zápočet z těchto předmětů

Last update: Kubová Petra (06.03.2019)
Registration requirements -

Physics I or Physics A

Last update: Kubová Petra (06.03.2019)
Course completion requirements - Czech

Odevzdání vypracovaných protokolů ze všech měření (hodnocených alespoň známkou "E") a úspěšné absolovování závěrečné laboratorní práce (každý student zpracovává individuálně)

Last update: Kubová Petra (06.03.2019)
 
VŠCHT Praha