SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Physics: Laboratory - N444003A
Title: Laboratoř fyziky
Guaranteed by: Department of Physics and Measurement (444)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2011
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/3, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Uhrová Helena doc. Ing. CSc.
Interchangeability : N444003, N444503
Is interchangeable with: N444003, B444005, AB444005
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Celkem 11 laboratorních úloh, které tematicky pokrývají přednášenou oblast fyziky (mechanika, kmity a vlnění, optika, elektřina, magnetismus, kvantová a nukleární fyzika).
Last update: TAJ444 (28.04.2010)
Aim of the course - Czech

Seznámit posluchače s metodikou měření fyzikálních veličin, analýzou naměřených dat a formálními náležitostmi protokolu z měření.

Last update: TAJ444 (28.04.2010)
Literature - Czech

Doc. Ing. Helena Uhrová, CSc. a kolektiv: Laboratorní cvičení z fyziky, skriptum VŠCHT Praha (2001).

elektronická podoba skript:

http://www.vscht.cz/ufmt/cs/index.html

Last update: TAJ444 (28.04.2010)
Teaching methods - Czech

Aktivní účast studentů při měřeních v laboratoři, analýza získaných dat a vypracování protokolů z měření. Program laboratoří zahrnuje 6 úloh povinných a 5 volitelných, které si studenti vybírají podle svého zájmu nebo studijní specializace.

Last update: TAJ444 (28.04.2010)
Requirements to the exam - Czech

Laboratoř je ukončena klasifikovaným zápočtem, který získávají studenti po úspěšném absolvování všech vstupních testů (píšou se před každou úlohou), odevzdání vypracovaných protokolů ze všech měření (hodnocených alespoň známkou "E") a absolovování závěrečné laboratorní práce (tu každý student zpracovává individuálně).

Last update: TAJ444 (28.04.2010)
Syllabus - Czech

1. Úvod

2. Měření délky a času. Regulace napětí a proudu.

3. Vážení na analytických vahách a měření hustoty.

4. Měření viskozity.

5. Měření momentu setrvačnosti z doby kyvu.

6. Měření rychlosti šíření zvuku v plynech.

7. Studium ohybových jevů laserového záření. Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček

8. Měření koncentrace látky v roztoku optickými metodami. Polarimetrie, refraktometrie.

9. Měření odporů. Změna rozsahu měřicích přístrojů. Měření napětí kompenzační metodou.

10. Měření indukčnosti a kapacity.

11. Asynchronní motor. Regulace výkonu a otáček.

12. Měření polovodičového usměrňovače. Stabilizace napětí.

13. Detekce ionizačního záření. Měření Planckovy konstanty.

14. Měření magnetické indukce.Ověření Biotova-Savartova zákona. Silové účinky magn. pole.

Last update: SMIDOVAL (29.03.2007)
Entry requirements - Czech

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět N444001,

podmínkou pro účast v Laboratoři fyziky je mít minimálně zápočet z předmětu N444001.

Last update: TAJ444 (28.04.2010)
 
VŠCHT Praha