SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Introduction to Electronics - B126003
Title: Úvod do elektroniky
Guaranteed by: Department of Solid State Engineering (126)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2022 to 2023
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 2 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Řezníčková Alena Ing. Ph.D.
Interchangeability : N126012
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
The course is destined for students who want to obtain fundamental knowledge of electronics. Namely it is outline of basic electronic elements, analysis of simple electronic networks, introduction to select parts of electronics (feedback, amplifier). Students obtain basic knowledge of digital technique, data processing and data transmission.
Last update: Řezníčková Alena (30.08.2022)
Aim of the course -

Students will be able to understand:

Parameters of basic electronic elements (passive elements, sources, diodes, transistors, operational amplifier).

Fundamental analysis methods of simple circuits with DC and harmonic signals.

Feedback and its influence on amplifiers.

Fundamental principles of digital technique, data processing and data transmission together with the connection of measurements devices in labs.

Last update: Řezníčková Alena (30.08.2022)
Literature -

Macháč P., Myslík V., Struktury a technologie mikroelektroniky I. Skriptum VŠCHT Praha 1988.

Foit J., Hudec L.: Součástky moderní elektroniky. Vydavatelství ČVUT Praha 1996, ISBN 80-01-01409-6.

Maťátko J.: Elektronika, Idea servis, 6. vydání, Praha, 2008.

Vobecký J., Záhlava J., Elektronika, 3. vydání, Grada Pub., Praha, 2015.

Antošová M., Davídek V., Číslicová technika, Kopp, 5. vydání, České Budějovice, 2019.

Frohn M., Oberthur W., Siedler H. J., Wiemer M., Zastrow P., ELEKTRONIKA - Polovodičové součástky a základní zapojení, BEN, 1. vydání, Praha 2009.

Bezděk M., Elektronika III, Kopp, České Budějovice, 2012.

Last update: Řezníčková Alena (30.08.2022)
Learning resources -

http://www.explainthatstuff.com/electronics.html

Last update: Řezníčková Alena (30.08.2022)
Requirements to the exam - Czech

Účast na přednáškách

Last update: Řezníčková Alena (30.08.2022)
Syllabus -

1. Basic concepts and quantities of electronics,simple semiconductor devices.

2. Principle of electronics network searching.

3. Semiconductors. Doped semiconductors type N and P. Diodes and their applications.

4. PN and Schottky transition.

5. Optoelectronics, optoelectronic devices and their apllications.

6. Basic properties of transistors. Simple amplifier circuit.

7. Harmonic signal networks,RC and RLC passive circuits.

8. Non-linear networks, signal distortion, harmonic analysis.

9. Principle of feedback, application, control circuit.

10. Operation amplifier, application.

11. Bases of digital technique.

12. Simple logic networks, memories.

13. Transmission of signals.

14. Data processing.

Last update: Řezníčková Alena (13.09.2022)
Entry requirements - Czech

Matematika A

Fyzika A

Last update: Řezníčková Alena (30.08.2022)
Registration requirements -

Physics A

Physics B

Last update: Řezníčková Alena (30.08.2022)
Course completion requirements - Czech

Ústní zkouška

Last update: Řezníčková Alena (30.08.2022)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha