SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Introduction to Electronics - N126012
Title: Úvod do elektroniky
Guaranteed by: Department of Solid State Engineering (126)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 2 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Macháč Petr doc. Ing. CSc.
Řezníčková Alena Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: B126003
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The course is destined for students who want to obtain fundamental knowledge of electronics. Namely it is outline of basic electronic elements, analysis of simple electronic networks, introduction to select parts of electronics (feedback, amplifier). Students obtain basic knowledge of digital technique, data processing and data transmission.
Last update: Řezníčková Alena (24.02.2021)
Aim of the course -

Students will be able to understand:

Parameters of basic electronic elements (passive elements, sources, diodes, transistors, operational amplifier).

Fundamental analysis methods of simple circuits with DC and harmonic signals.

Feedback and its influence on amplifiers.

Fundamental principles of digital technique, data processing and data transmission together with the connection of measurements devices in labs.

Last update: Řezníčková Alena (24.02.2021)
Literature -

Macháč P., Myslík V., Struktury a technologie mikroelektroniky I. Skriptum VŠCHT Praha 1988

Maťátko J.: Elektronika, Idea servis, 6. vydání, Praha, 2008.

Foit J., Hudec L.: Součástky moderní elektroniky. Vydavatelství ČVUT Praha 1996, ISBN 80-01-01409-6.

Vobecký J., Záhlava J., Elektronika, 3. vydání, Grada Pub., Praha, 2015.

Antošová M., Davídek V., Číslicová technika, Kopp, 5. vydání, České Budějovice, 2019.

Bezděk M., Elektronika III, Kopp, České Budějovice, 2012.

Last update: Řezníčková Alena (24.02.2021)
Learning resources -

http://www.spsemoh.cz/vyuka/zel/index.htm

Last update: Řezníčková Alena (02.03.2021)
Syllabus -

1. Basic concepts and quantities of electronics

2. Simple semiconductor devices

3. Basic properties of transistors

4. Principle of electronics network searching

5. Harmonic signal networks

6. RC and RLC passive circuits

7. Simple amplifier circuit

8. Non-linear networks, signal distortion, harmonic analysis

9. Principle of feedback, application, control circuit

10. Operation amplifier, application

11. Bases of digital technique

12. Simple logic networks, memories

13. Transmission of signals

14. Data processing

Last update: Řezníčková Alena (24.02.2021)
Registration requirements -

Physics I

Physics II

Last update: Řezníčková Alena (24.02.2021)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Oral examination 100

 
VŠCHT Praha