SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Technology of Textile Dyeing - B148018
Title: Technologie barvení
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: winter s.:6
E-Credits: winter s.:6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/3, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 3 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Drábková Klára Ing. Ph.D.
Krejčí Jan Ing. Ph.D.
Interchangeability : N148035
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
The subject deals with three basic topics - textile materials, machine equipment and textile technology. Basic types of materials in technology, materials properties and their influence on dying and printing. Pretreatment of materials, dying, printing, finish treatment - chemical technology. Machine equipment for pretreatment, printing, dying and final treatment. The teaching is associated with practical exercises in the field of a dying and printing.
Last update: Drábková Klára (29.08.2023)
Aim of the course -

Students will be able to learn the methods of pre-treatment, dyeing, printing and finishing of different types of textile materials (cotton, linen, wool, natural silk, synthetic fibres). The outcome will also be the ability to dye the above mentioned textiles to the desired shade.

Last update: Drábková Klára (29.08.2023)
Literature -

Kolektiv autorů. Příručka pro textilní barvíře a tiskaře, SODB Praha, 1976

Kryštůfek, J., Machaňová, D., Odvárka, J., Prášil, M. Technologie zušlechťování, TU v Liberci, 2002, ISBN 80-7083-560-5

Hladík, V. Textilní barvířství, SNTL, Praha 1982

Kryštůfek, J., Wiener, J. Barvení textilií I., TU v Liberci, 2008, ISBN 978-80-7372-328-6

Kryštůfek, J., Wiener, J., Machaňová, D. Barvení textilií II., TU v Liberci, 2012, ISBN 978-80-7372-796-3

Last update: Drábková Klára (29.08.2023)
Learning resources -

e-learning

Last update: Drábková Klára (29.08.2023)
Syllabus -

1. Introduction - types of dyes and dyeing technologies

2. Textile dyeing calculations

3. History of dyeing and natural dyes

4. Dyeing of plant fibres I - cotton

5. Plant fibre dyeing II - flax

6. Animal fibre dyeing I - woollen cloth

7. Animal fibre dyeing II - wool yarn

8. Animal fibre dyeing III - silk

9. Dyeing of polyester fibres I - high-pressure method

10. Dyeing of polyester fibres II - dyeing with carrier

11. Dyeing of polyamide fibres

12. Dyeing of blended textiles and paper

13. Testing of wet stability of dyed textiles

14. Deing of textiles to the desired shade

Last update: Drábková Klára (29.08.2023)
Registration requirements -

Fiber Chemistry, Textile technology

Last update: Drábková Klára (29.08.2023)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.

Požadavky k zápočtu: průběžné odevzdávání protokolů ze cvičení a obarvení zadaného materiálu na požadovaný odstín.

Zkouška je písemná a případně ústní. Pro absolvování zkoušky je nutné nejprve získat zápočet.

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS. Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí (v závažných případech je možná omluva bez zbytečného odkladu přímo zkoušejícímu) a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F".

Last update: Drábková Klára (05.06.2024)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
6 / 6 154 / 168
 
VŠCHT Praha