SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Practical Training in Dyeing - N148035
Title: Technologie barvení textilií
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:5
E-Credits: winter s.:5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/3, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 3 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Koblasa Jiří Ing.
Is interchangeable with: B148018
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The subject deals with three basic topics - textile materials, machine equipment and textile technology. Basic types of materials in technology, materials properties and their influence on dying and printing. Pretreatment of materials, dying, printing, finish treatment - chemical technology. Machine equipment for pretreatment, printing, dying and final treatment. The teaching is associated with practical exercises in the field of a dying and printing.
Last update: TAJ148 (10.10.2013)
Aim of the course -

Students will be able to:

  • know technologies of pretreatment methods, dyeing, printing, finishing operations of individual types of textile materials (cotton, flax, wool, natural silk, synthetic fibers)
  • know technology of dying, printing and finishing of textiles (cotton, linen, silk and synthetic fibers)

Last update: TAJ148 (10.10.2013)
Literature -

R:Bartušková J., Bartušek P.: Základy zušlechťování textilií

R:Pospíšil, Z. a kol.: Příručka textilního odborníka, SNTL, 1981

A:Kol.: Příručka pro textilní barvíře, SODB Praha, 1976

A:Vzorkovnice barviv, Pardubice, 2011

A:Kryštůfek J. a kol.: Technologie zušlechťování, TU Liberec 2002

A:Hladík V.: Textilní barvířství, SNTL, Praha 1982

Last update: Škrdlantová Markéta (16.08.2013)
Learning resources -

http://eso.vscht.cz

Last update: Škrdlantová Markéta (16.08.2013)
Syllabus -

11. Introduction, the history of natural dyes, basic types of materials and technologies, material properties and their influence on dying, printing and color patterning.

2. Pretreatment of cellulosic materials (cotton, flax).

3. Pretreatment of animal fibers (wool, silk).

4. Pretreatment of synthetic fibers.

5. Machine equipment for pretreatment.

6. Dyeing of cellulosic fibers.

7. Dyeing of regenerated cellulose.

8. Dyeing of animal fibers (wool, silk).

9. Dyeing of synthetic fibers.

10. Dyeing of fiber mixtures.

11. Machine equipment for dyeing.

12. Printing - introduction (types of printing, basic operations, printing of different types of materials by various groups of dyes - printing pastes, finishing operations after printing).

13. Machine equipment for printing.

14. Finishing operations of textiles.

Last update: TAJ148 (10.10.2013)
Registration requirements -

Textile technology, Materials of cultural heritage objects

Last update: TAJ148 (10.10.2013)
Course completion requirements - Czech

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Last update: Bartošová Lenka (01.03.2016)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
5 / 5 140 / 140
Coursework assessment
Form Significance
Report from individual projects 25
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 25
Oral examination 50

 
VŠCHT Praha