SubjectsSubjects(version: 877)
Course, academic year 2020/2021
  
Restoration Technology: Laboratory II - B148040
Title: Laboratoř technologie konzervování-restaurování II
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: summer s.:6
E-Credits: summer s.:6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/10 MC [hours/week]
Extent per academic year: 5 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Guarantor: Novák Michal Ing. Ph.D.
Kloužková Alexandra doc.Ing. CSc.
Stoulil Jan doc. Ing. Ph.D.
Interchangeability : N150010
Annotation -
Last update: Kubová Petra Ing. (11.01.2018)
The aim of Restoration Technology: Laboratory II is to deepen natural and material science knowledge. Following given instructions, student carries out the laboratory exercise and writes out the laboratory report.
Aim of the course -
Last update: Kubová Petra Ing. (11.01.2018)

Students will be able to:

conduct a given experiment

evaluate acquired data

prepare more extensive laboratory report

perform basic laboratory procedures used for analysis and conservation of monuments from glass, ceramics, metals and other materials.

Literature -
Last update: Kubová Petra Ing. (11.01.2018)

R: See individual laboratory exercises - student obtains the instructions from the teacher a few days before the laboratory exercise.

Learning resources -
Last update: Kubová Petra Ing. (11.01.2018)

Study materials needed for laboratory exercises are available at particular teachers.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (11.01.2018)

Podmínky pro získání zápočtu:

1. Laboratoře jsou povinné, absence je omluvena pouze v případě nemoci.

2. Pokud je student nemocen, je povinen tuto skutečnost oznámit mailem či telefonicky vyučujícímu dané práce, a to nejpozději den předem do 16 hodin. Ve výjimečných případech v den laboratoří do 8 hodin.

3. V případě nemoci je tolerována pouze 1 absence neomluvená lékařem, další případné absence je nutné doložit potvrzením lékaře.

4. V případě pozdního příchodu do laboratoře se student vystavuje riziku, že mu nebude absolvování dané laboratorní práce umožněno (toto bude počítáno jako neomluvená absence).

5. Omluvené absence je možné nahradit pouze ve vypsaných termínech, max. však 5 prací.

6. Laboratoře nemohou být nahrazeny v případě neomluvených absencí.

7. Návody pro laboratorní práce je nutné si vyzvednout nejpozději den předem u vyučujícího. Bez znalosti návodu (bude ověřeno ústním zkoušením, či vstupním testem před zahájením práce) nebude moci student konkrétní laboratorní práci absolvovat.

8. Protokol je nutné odevzdat nejpozději týden po absolvování dané práce, jinak se snižuje výsledná známka. Vyučující je povinen nejpozději do jednoho týdne od odevzdání protokolu seznámit studenta s hodnocením laboratorní práce, případně zodpovědět dotazy týkající hodnocení.

9. Pokud se během semestru student rozhodne ukončit (či přerušit) studium, měl by tuto skutečnost nahlásit koordinátorovi laboratorních prací na adresu: novakm@vscht.cz

10. Zápočet z laboratoří je možné získat pouze pokud student úspěšně absolvuje všechny práce, tzn. projde vstupním testem (zkoušením), absolvuje vlastní experimentální práci a včas odevzdá protokol ze všech prací. Zápočty zapisuje koordinátor laboratorních prací.

Syllabus -
Last update: Novák Michal Ing. Ph.D. (12.02.2018)

Restoration Technology: Laboratory II consists of following exercises:

 • Conservation of archaeological finds I
 • Conservation of archaeological finds II
 • Manufacture of metallic copies
 • Pickling and chemical modification of metal surface
 • Preparation and production of ceramics
 • Evaluation of archaeological ceramics microstructure by means of OM, XRF, XRD and STA+MS
 • Glass melting
 • Chemical resistance of glass
 • Sieve analysis of fillers
 • Titration
 • Viscosity of solutions
 • Adhesives and paints

Registration requirements -
Last update: Novák Michal Ing. Ph.D. (22.02.2018)

Restoration Technology: Laboratory I

Course completion requirements - Czech
Last update: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Zápočet z laboratoří je možné získat pouze v případě, pokud student úspěšně absolvuje všechny práce, tzn. projde vstupním testem (zkoušením), absolvuje vlastní experimentální práci a včas odevzdá protokol ze všech prací. Pro získání zápočtu nesmí být žádná práce ani její část hodnocená stupněm F. Zápočty zapisuje koordinátor laboratorních prací.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha