SubjectsSubjects(version: 947)
Course, academic year 2023/2024
  
Laboratory of conservation technology II - N150010
Title: Laboratoř oboru technologie restaurování II
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/6, MC [HT]
Extent per academic year: 5 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Novák Michal Ing. Ph.D.
Class: Specializační laboratoř
Is interchangeable with: B148040
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: TAJ148 (18.11.2013)
The aim of Restoration Technology: Laboratory II is to deepen natural and material science knowledge. Following given instructions, student carries out the laboratory exercise and writes out the laboratory report.
Aim of the course -
Last update: TAJ148 (09.10.2013)

Students will be able to:

conduct a given experiment

evaluate acquired data

prepare more extensive laboratory report

perform basic laboratory procedures used for analysis and conservation of monuments from glass, ceramics, metals and other materials.

Literature -
Last update: Novák Michal Ing. Ph.D. (15.08.2013)

R: See individual laboratory exercises - student obtains the instructions from the teacher a few days before the laboratory exercise.

Learning resources -
Last update: TAJ148 (18.11.2013)

Study materials needed for laboratory exercises are available at particular teachers.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Novák Michal Ing. Ph.D. (30.08.2013)

Podmínky pro získání zápočtu:

1. Laboratoře jsou povinné, absence je omluvena pouze v případě nemoci.

2. Pokud je student nemocen, je povinen tuto skutečnost oznámit mailem či telefonicky vyučujícímu dané práce, a to nejpozději den předem do 16 hodin. Ve výjimečných případech v den laboratoří do 8 hodin.

3. V případě nemoci je tolerována pouze 1 absence neomluvená lékařem, další případné absence je nutné doložit potvrzením lékaře.

4. V případě pozdního příchodu do laboratoře se student vystavuje riziku, že mu nebude absolvování dané laboratorní práce umožněno (toto bude počítáno jako neomluvená absence).

5. Omluvené absence je možné nahradit pouze ve vypsaných termínech, max. však 5 prací.

6. Laboratoře nemohou být nahrazeny v případě neomluvených absencí.

7. Návody pro laboratorní práce je nutné si vyzvednout nejpozději den předem u vyučujícího. Bez znalosti návodu (bude ověřeno ústním zkoušením, či vstupním testem před zahájením práce) nebude moci student konkrétní laboratorní práci absolvovat.

8. Protokol je nutné odevzdat nejpozději týden po absolvování dané práce, jinak se snižuje výsledná známka. Vyučující je povinen nejpozději do jednoho týdne od odevzdání protokolu seznámit studenta s hodnocením laboratorní práce, případně zodpovědět dotazy týkající hodnocení.

9. Pokud se během semestru student rozhodne ukončit (či přerušit) studium, měl by tuto skutečnost nahlásit koordinátorovi laboratorních prací na adresu: novakm@vscht.cz

10. Zápočet z laboratoří je možné získat pouze pokud student úspěšně absolvuje všechny práce, tzn. projde vstupním testem (zkoušením), absolvuje vlastní experimentální práci a včas odevzdá protokol ze všech prací. Zápočty zapisuje koordinátor laboratorních prací.

Syllabus -
Last update: Novák Michal Ing. Ph.D. (30.08.2013)

Restoration Technology: Laboratory II consists of following exercises

 • Metallography
 • Measurement of corrosion rate
 • Electrolytic reduction of copper
 • Thermal analysis
 • Thermal analysis and microstructure of low temperature baked ceramics
 • Measurement of particle size
 • Glass melting
 • Spectrophotometric analysis of solution
 • Sieve analysis of fillers
 • Measurement of water soluble salts content
 • Building materials - consolidation using atmospheric and low pressure
 • Literary research

Registration requirements -
Last update: Novák Michal Ing. Ph.D. (30.08.2013)

N150006 Restoration Technology: Laboratory I

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
4 / 4 112 / 112
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 30
Report from individual projects 40
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 30

 
VŠCHT Praha