SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Auxiliary Historical Sciences - M148009
Title: Pomocné historické vědy
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Křenková Zuzana PhDr. Ph.D.
Ebelová Ivana doc. PhDr. CSc.
Interchangeability : N148061
Annotation -
Learning outcomes of the course unit The aim of the subject is to extend the knowledge of humanities related to art science research of objects.
Last update: Kučerová Irena (06.02.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

 • use professional terminology
 • Interdisciplinary communication
 • the basics of the art research.
Last update: Kučerová Irena (06.02.2018)
Literature -

B:Hlaváček J., Kašpar R., Nový: Vademecum pomocných věd historických, Praha 2002.

R:Kašpar R.: Úvod do latinské paleografie novověku, 3. vyd. Praha 1987.

R:Šebánek Z., Fiala, Hledíková Z.: Česká diplomatika, Praha 1971.

R:Hlaváček J.: Úvod do latinské kodikologie, 2. vyd. Praha 1994.

R:Friedrich: Rukověť křesťanské chronologie, Praha 1934 (reprint 1997).

R:Bláhová: Historická chronologie, Praha 2001.

R:Hledíková Z., Kašpar J., Ebelová I.: Paleografická čítanka, Praha 2006.

B.Krejčíková, Krejčík T.: Základy heraldiky, genealogie a sfragistiky, Brno 1987.

B:Nohejlová-Prátová: Základy numismatiky, 2. vyd. Praha 1987.

B:CHADRABA, Rudolf - KRÁSA, Josef (edd.), Dějiny českého výtvarného umění I/1, 2. Od počátků do konce středověku. Praha 1984-1989. ISBN 80-200-0630-3.

B:DVORSKÝ, Jiří - FUČÍKOVÁ, Eliška (edd.), Dějiny českého výtvarného umění, Od počátku renesance do závěru baroka II/1,2. Praha 1989. ISBN 80-200-0069-0.

B:PETRASOVÁ, Taťána - LORENZOVÁ, Helena (edd.), Dějiny českého výtvarného umění, 1780/1890 III/1. Praha 2001. ISBN 80-200-0735-0.

Last update: Kučerová Irena (06.02.2018)
Learning resources -

Study materials are available at the teacher.

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Syllabus -
 • Auxiliary Historical Sciences, Doctrine of Sources - Introduction
 • Archive network in the Czech Republic, archive funds; the most important library with historical library collections
 • Palaeography
 • Medieval diplomacy
 • Modern diplomacs
 • Kodikologie
 • Epigraphy
 • Chronology
 • Surgery
 • Heraldry
 • Genealogy
 • Historical metrology
 • Numismatics
 • Historical geography and cartography

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Registration requirements -

None

Last update: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Course completion requirements -

The course ends with an exam. Students enrolled for the exam through the SIS.

Students who are not enrolled in the SIS will not be allowed to perform the test.

A student who does not take the exam through the SIS and fails to attend the exam will receive an "F" mark. Email and telephone apologies will not be taken into account.

Last update: Kučerová Irena (11.03.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha