SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
History of Bohemian Fine Arts - N148061
Title: Dějiny českého výtvarného umění
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Křenková Zuzana PhDr. Ph.D.
Ebelová Ivana doc. PhDr. CSc.
Is interchangeable with: M148009
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The aim of the subject is to extend the student’s knowledge of humanities related to art science research of Czech fine art.
Last update: Kučerová Irena (06.09.2017)
Aim of the course -

Students will be able to:

 • use specialized terminology
 • apply their findings in interdisciplinary communication.

Last update: Kučerová Irena (06.09.2017)
Literature -

B:CHADRABA, Rudolf - KRÁSA, Josef (edd.), Dějiny českého výtvarného umění I/1, 2. Od počátků do konce středověku. Praha 1984-1989. ISBN 80-200-0630-3.

B:DVORSKÝ, Jiří - FUČÍKOVÁ, Eliška (edd.), Dějiny českého výtvarného umění, Od počátku renesance do závěru baroka II/1,2. Praha 1989. ISBN 80-200-0069-0.

B:PETRASOVÁ, Taťána - LORENZOVÁ, Helena (edd.), Dějiny českého výtvarného umění, 1780/1890 III/1. Praha 2001. ISBN 80-200-0735-0.

B:Hlaváček J., Kašpar R., Nový: Vademecum pomocných věd historických, Praha 2002.

R:Kašpar R.: Úvod do latinské paleografie novověku, 3. vyd. Praha 1987.

R:Šebánek Z., Fiala, Hledíková Z.: Česká diplomatika, Praha 1971.

R:Hlaváček J.: Úvod do latinské kodikologie, 2. vyd. Praha 1994.

R:Friedrich: Rukověť křesťanské chronologie, Praha 1934 (reprint 1997).

R:Bláhová: Historická chronologie, Praha 2001.

R:Hledíková Z., Kašpar J., Ebelová I.: Paleografická čítanka, Praha 2006.

B:Krejčíková, Krejčík T.: Základy heraldiky, genealogie a sfragistiky, Brno 1987.

B:Nohejlová-Prátová: Základy numismatiky, 2. vyd. Praha 1987.

Last update: Kučerová Irena (06.09.2017)
Learning resources -

Study materials are available at the teacher.

Last update: TAJ148 (08.10.2013)
Syllabus -
 • Auxiliary Historical Sciences, Doctrine of Sources - Introduction
 • Archive network in the Czech Republic, archive funds; the most important library with historical library collections
 • Palaeography
 • Medieval diplomacy
 • Modern diplomacs
 • Kodikologie
 • Epigraphy
 • Chronology
 • Surgery
 • Heraldry
 • Genealogy
 • Historical metrology
 • Numismatics
 • Historical geography and cartography

Last update: Kučerová Irena (06.09.2017)
Registration requirements -

None

Last update: TAJ148 (08.10.2013)
Course completion requirements - Czech

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Last update: Kučerová Irena (06.09.2017)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Oral examination 100

 
VŠCHT Praha