SubjectsSubjects(version: 898)
Course, academic year 2021/2022
  
Water Analysis - Laboratory - M217012
Title: Laboratoř analytiky vody
Guaranteed by: Department of Water Technology and Environmental Engineering (217)
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: winter s.:5
E-Credits: winter s.:5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/8 MC [hours/week]
Capacity: unknown / 16 (10)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Master's (post-Bachelor)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Kujalová Hana Ing. Ph.D.
Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc.
Smrčková Štěpánka RNDr. Ph.D.
Interchangeability : N217020
Is interchangeable with: AM217012
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Last update: Kujalová Hana Ing. Ph.D. (22.01.2018)
Students will learn to quantify the main components of drinking, surface and sewage. The acquired theoretical knowledge will be used in experimental activities and will acquire the necessary manual skills. Attention is focused not only on mastering the process but also on understanding the methodology, the proper processing of data and the interpretation of the results obtained. Methods of determination of individual analytes are applied to both model and real samples and during the semester, a basic analysis of drinking water is included in the program. The theoretical basics needed to master the Water Analysis Laboratory are lectured in the subject of Water Analysis.
Aim of the course -
Last update: Kujalová Hana Ing. Ph.D. (22.01.2018)

Students will be able to quantify basic components of drinking water, surface water and wastewater, and correctly interpret the results.

Literature -
Last update: Kujalová Hana Ing. Ph.D. (23.01.2018)

Horáková M. a kol.: Analytika vody. Skriptum VŠCHT, Praha 2003, ISBN 978-80-7080-520-6

Pitter P.: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha 2015, ISBN 978-80-7080-928-0

Learning resources -
Last update: Kujalová Hana Ing. Ph.D. (22.01.2018)

http://tvp.vscht.cz/home/18861/18884

Requirements to the exam - Czech
Last update: Kujalová Hana Ing. Ph.D. (23.01.2018)

Student je při každém laboratorním cvičení hodnocen z hlediska teoretických znalostí potřebných pro zvládnutí dané úlohy, dále z hlediska provedení experimentální části práce a zpracování získaných dat formou protokolu.

Syllabus -
Last update: Kujalová Hana Ing. Ph.D. (22.01.2018)

1. Safety and protection of health at work. The organizational instructions.

2. Taking laboratory tables with equipment. Preparation of reagent solutions.

3. Preparation of calibration. Calibration for spectrophotometric determinations.

4. Spectrophotometric determination of ammonia, nitrite, nitrate, phosphorus, boron and silica.

5. Measurement of conductivity and pH value. Titration determination of alkalinity and acidity (calculation of carbon dioxide species), calcium and magnesium, chloride.

6. Determination of ion dissolved matter, dissolved matter and suspended solids. Titration determination of sulphate.

7. Spectrophotometric determination of ammonia, nitrite, nitrate, phosphorus and silica.

8. Determination of COD-Mn. Spectrophotometric determination of iron. Manganese determination by titration colorimetry.

9. Basic analysis of inorganic solids in drinking water.

9. Titration determination of dissolved oxygen. Titration and spectrophotometric determination of chlorine.

10. Determination of COD, BOD (start) and TOC in wastewater. Determination of MBAS.

11. Determination of inorganic, organic and Kjeldahl nitrogen and total phosphorus in wastewater; the nitrogen balance. Determination of BOD (completion).

12. Data processing and interpretation of the results.

13. Final test. Replacement term for missed tasks.

14. Laboratory cleaning. Taking back of laboratory tables with equipment.

Registration requirements - Czech
Last update: Kujalová Hana Ing. Ph.D. (23.01.2018)

Laboratoř analytiky vody navazuje na předmět Analytika vody a využívá teoretických znalostí v něm získaných , proto je nutné souběžně absolvovat Analytiku vody (jedná se o korekvizitu).

Course completion requirements - Czech
Last update: Kujalová Hana Ing. Ph.D. (23.01.2018)

Podmínkou pro získání zápočtu je absolvování všech úloh; při omluvené absenci lze omezený počet úloh absolvovat v náhradním termínu. Povinným výstupem z každé úlohy je zpracování naměřených dat ve formě protokolu. Výsledná známka vychází z průměrné známky za jednotlivá laboratorní cvičení.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha