SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
  
Water Analysis - Laboratory - M217012
Title: Laboratoř analytiky vody
Guaranteed by: Department of Water Technology and Environmental Engineering (217)
Faculty: Faculty of Environmental Technology
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: winter s.:5
E-Credits: winter s.:5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/8, MC [HT]
Capacity: unknown / 18 (10)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Kujalová Hana Ing. Ph.D.
Class: Základní laboratoře
Interchangeability : N217020
Is interchangeable with: AM217012
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
Students will learn to quantify the main components of drinking, surface and sewage. The acquired theoretical knowledge will be used in experimental activities and will acquire the necessary manual skills. Attention is focused not only on mastering the process but also on understanding the methodology, the proper processing of data and the interpretation of the results obtained. Methods of determination of individual analytes are applied to both model and real samples and during the semester, a basic analysis of drinking water is included in the program. The theoretical basics needed to master the Water Analysis Laboratory are lectured in the subject of Water Analysis.
Last update: Kujalová Hana (22.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able to quantify basic components of drinking water, surface water and wastewater, and correctly interpret the results.

Last update: Kujalová Hana (22.01.2018)
Literature -

Horáková M. a kol.: Analytika vody. Skriptum VŠCHT, Praha 2003, ISBN 978-80-7080-520-6

Pitter P.: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha 2015, ISBN 978-80-7080-928-0

Last update: Kujalová Hana (23.01.2018)
Learning resources -

https://e-learning.vscht.cz

Last update: Kujalová Hana (17.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

Student je při každém laboratorním cvičení hodnocen z hlediska teoretických znalostí potřebných pro zvládnutí dané úlohy (ověřuje se krátkým testem), dále z hlediska provedení experimentální části práce a zpracování získaných dat formou protokolu. Pro udělení klasifikovaného zápočtu je nezbytné absolvovat všechna laboratorní cvičení (v případě absence v náhradním termínu), odevzdat protokoly z těchto cvičení a dosáhnout průměrného počtu bodů alespoň 51 za 100 možných.

Last update: Kujalová Hana (17.09.2023)
Syllabus -

1. Safety and protection of health at work. The organizational instructions.

2. Taking laboratory places with equipment. Preparation of reagent solutions.

3. Preparation of calibration. Calibration for spectrophotometric determinations.

4. Spectrophotometric determination of ammonia, nitrite, nitrate, phosphorus, boron and silica.

5. Measurement of conductivity and pH value. Titration determination of alkalinity and acidity (calculation of carbon dioxide species), calcium and magnesium, chloride.

6. Determination of ion dissolved matter, dissolved matter and suspended solids. Titration determination of sulphate.

7. Spectrophotometric determination of ammonia, nitrite, nitrate, phosphorus and silica.

8. Determination of COD-Mn. Spectrophotometric determination of iron. Manganese determination by titration colorimetry.

9. Basic analysis of inorganic solids in drinking water.

9. Titration determination of dissolved oxygen. Titration and spectrophotometric determination of chlorine.

10. Determination of COD, BOD 7 (start) and TOC in wastewater. Determination of MBAS.

11. Completion of BOD 7. Detremination of hydrolyzable phosphate and total phosphorus.

12. Determination of inorganic, organic and Kjeldahl nitrogen in wastewater; the nitrogen balance.

13. Data processing and interpretation of the results.

14. Laboratory cleaning. Taking back of laboratory places with equipment.

Last update: Kujalová Hana (28.12.2022)
Registration requirements - Czech

Laboratoř analytiky vody navazuje na předmět Analytika vody a využívá teoretických znalostí v něm získaných, proto je nutné souběžně absolvovat Analytiku vody (jedná se o korekvizitu).

Last update: Kujalová Hana (29.08.2023)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou pro získání zápočtu je absolvování všech úloh; při omluvené absenci lze omezený počet úloh absolvovat v náhradním termínu. Povinným výstupem z každé úlohy je zpracování naměřených dat ve formě protokolu. Výsledná známka klasifikovaného zápočtu vychází z průměrné známky za jednotlivá laboratorní cvičení, na nichž jsou hodnoceny znalosti (teoretická příprava na dané lab. cvičení) na základě krátkého testu a vypracovaný protokol (na něm zejména správnost vyhodnocení naměřených dat, ale také správnost a přesnost výsledků). Při výpočtu výsledné známky se uplatňuje vážený průměr; zkrácený rozbor pitné vody (úloha 7) má váhu 3, zatímco ostatní úlohy mají váhu 1.

Last update: Kujalová Hana (29.08.2023)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
5 / 5 140 / 140
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 30
Report from individual projects 35
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 35

 
VŠCHT Praha