Macromolecular Chemistry - N112003A
Title: Makromolekulární chemie
Guaranteed by: Department of Polymers (112)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: B112002
Additional information: http://předmět je vyučován pouze v letním semestru
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Roda Jan prof. Ing. CSc.
Interchangeability : N112003, Z112003
Is interchangeable with: N112003, AB112002, B112002
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The course is focused on structure of macromolecules, physical properties of polymers, monomer polymerizability, chain and stepwise polyreactions, copolymerization, ring opening polymerization and chemical reactions of polymers.
Last update: Fialová Jana (15.08.2013)
Aim of the course -

Students will be able to:

Use basic terms from the field, assess basic physico-chemical structure of polymers and their thermal behavior

Understand the principles of chain polyreactions-radical, ionic and coordination

Understand the principles of step-growth polyreactions-polycondensations and polyadditions

Last update: TAJ112 (12.08.2013)
Literature -

R:Stevens M.P.: Polymer Chemistry An Introduction. Oxford University Press, Inc., New York 1999, ISBN 0-19-512444-8

R:Chanda M.: Introduction to Polymer Science and Chemistry. A Problem Solving Approach. CRC Press Boca Raton 2006.ISBN 0-8493-7384-0

R:Billmeyer F.W.Jr.: Textbook of Polymer Science, J.Wiley Sons, New York 2004, ISBN 9780471031963

A:Cowie J.M.G.,Arrieghi V.: Polymers: Chemistry and Physics of Modern Materials.CRC Press, Boca Raton 2008, ISBN 10:0-8493-9813-4

Last update: TAJ112 (12.08.2013)
Learning resources -

Textbook "Makromolekulární chemie" available at http://eso.vscht.cz/

Last update: TAJ112 (12.08.2013)
Requirements to the exam - Czech

Kontrola studia se uskutečňuje formou 3 průběžných testů (max.dosažitelný počet bodů z každého testu 15). Zápočet bude udělen při min.60%ní úspěšnosti, tj. dosažení 27 bodů. Při nesplnění této podmínky je možno získat zápočet na základě úspěšně absolvovaného souhrnného zápočtového testu (60%). Tento test se bude psát po ukončení semestru. Zkouška je ústní, vychází ze studijních okruhů daných osnovou přednášek, součástí hodnocení zkoušky budou výsledky průběžných testů.

Last update: TAJ112 (12.08.2014)
Syllabus -

1. Introduction and historical development, nomenclature of polymers.

2. Structure of macromolecules, molecular weight.

3. Molecular structure and properties of polymers.

4. Polymerizability of low molecular substances.

5. Free radical polymerization � elemental reactions.

6. Kinetics of free radical polymerization.

7. Free radical copolymerization.

8. Ionic polymerization and copolymerization.

9. Insertion polymerization, polymerization practice.

10. Ring-opening polymerization.

11. Step-growth polymerization � characterization, reactivity of monomer functional groups.

12. Polycondensation - mechanism and kinetics, molecular weight distributions.

13. Polyadditions - typical syntheses.

14. Reactions of polymers.

Last update: Fialová Jana (15.08.2013)
Entry requirements - Czech

Organická chemie I

Last update: Roda Jan (16.11.2012)
Registration requirements -

Organic chemistry I (nomenclature of organic chemistry, basic reaction mechanisms of organic compounds)

Last update: TAJ112 (12.08.2013)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Coursework assessment
Form Significance
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 40
Oral examination 60