SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2023/2024
  
Macromolecular Chemistry - B112002
Title: Makromolekulární chemie
Guaranteed by: Department of Polymers (112)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021 to 2023
Semester: both
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 2/1, C+Ex [HT]
Capacity: winter:28 / 28 (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://předmět je vyučován pouze v letním semestru
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Merna Jan prof. Ing. Ph.D.
Interchangeability : N112003, N112003A, Z112003
Is interchangeable with: AB112002
This subject contains the following additional online materials
Annotation -
The course is focused on structure of macromolecules, physical properties of polymers, monomer polymerizability, chain and stepwise polyreactions, copolymerization, ring opening polymerization and chemical reactions of polymers.
Last update: Hladíková Jana (03.01.2018)
Aim of the course -

Students will be able to:

Use basic terms from the field, assess basic physico-chemical structure of polymers and their thermal behavior

Understand the principles of chain polyreactions-radical, ionic and coordination

Understand the principles of step-growth polyreactions-polycondensations and polyadditions

Last update: Hladíková Jana (03.01.2018)
Literature -

R:Stevens M.P.: Polymer Chemistry An Introduction. Oxford University Press, Inc., New York 1999, ISBN 0-19-512444-8

R:Chanda M.: Introduction to Polymer Science and Chemistry. A Problem Solving Approach. CRC Press Boca Raton 2006.ISBN 0-8493-7384-0

R:Cowie J.M.G.,Arrieghi V.: Polymers: Chemistry and Physics of Modern Materials.CRC Press, Boca Raton 2008, ISBN 10:0-8493-9813-4

Last update: Merna Jan (20.02.2018)
Learning resources -

Textbook "Makromolekulární chemie" available at http://eso.vscht.cz/

Last update: Hladíková Jana (03.01.2018)
Requirements to the exam - Czech

Kontrola studia se uskutečňuje formou 3 průběžných testů (max.dosažitelný počet bodů z každého testu 15). Zápočet bude udělen při min.60%ní úspěšnosti, tj. dosažení 27 bodů. Při nesplnění této podmínky je možno získat zápočet na základě úspěšně absolvovaného souhrnného zápočtového testu (60%). Tento test se bude psát po ukončení semestru.

Last update: Roda Jan (20.02.2018)
Syllabus -

1. Introduction and historical development, nomenclature of polymers.

2. Structure of macromolecules, molecular weight.

3. Molecular structure and properties of polymers.

4. Polymerizability of low molecular substances.

5. Free radical polymerization - elemental reactions.

6. Kinetics of free radical polymerization.

7. Free radical copolymerization.

8. Ionic polymerization and copolymerization.

9. Insertion polymerization, polymerization practice.

10. Ring-opening polymerization.

11. Step-growth polymerization - characterization, reactivity of monomer functional groups.

12. Polycondensation - mechanism and kinetics, molecular weight distributions.

13. Polyadditions - typical syntheses.

14. Reactions of polymers.

Last update: Merna Jan (20.02.2018)
Entry requirements - Czech

Organická chemie I

Last update: Hladíková Jana (03.01.2018)
Registration requirements -

Organic chemistry I (nomenclature of organic chemistry, basic reaction mechanisms of organic compounds)

Last update: Hladíková Jana (03.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Udělený zápočet je nutnou podmínkou pro skládání zkoušky. Zkouška je ústní.

Last update: Roda Jan (20.02.2018)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha