SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2023/2024
  
Macromolecular Chemistry - N112003A
Title: Makromolekulární chemie
Guaranteed by: Department of Polymers (112)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: B112002
For type:  
Additional information: http://předmět je vyučován pouze v letním semestru
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Roda Jan prof. Ing. CSc.
Interchangeability : N112003, Z112003
Is interchangeable with: N112003, AB112002, B112002
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: Fialová Jana (15.08.2013)
The course is focused on structure of macromolecules, physical properties of polymers, monomer polymerizability, chain and stepwise polyreactions, copolymerization, ring opening polymerization and chemical reactions of polymers.
Aim of the course -
Last update: TAJ112 (12.08.2013)

Students will be able to:

Use basic terms from the field, assess basic physico-chemical structure of polymers and their thermal behavior

Understand the principles of chain polyreactions-radical, ionic and coordination

Understand the principles of step-growth polyreactions-polycondensations and polyadditions

Literature -
Last update: TAJ112 (12.08.2013)

R:Stevens M.P.: Polymer Chemistry An Introduction. Oxford University Press, Inc., New York 1999, ISBN 0-19-512444-8

R:Chanda M.: Introduction to Polymer Science and Chemistry. A Problem Solving Approach. CRC Press Boca Raton 2006.ISBN 0-8493-7384-0

R:Billmeyer F.W.Jr.: Textbook of Polymer Science, J.Wiley Sons, New York 2004, ISBN 9780471031963

A:Cowie J.M.G.,Arrieghi V.: Polymers: Chemistry and Physics of Modern Materials.CRC Press, Boca Raton 2008, ISBN 10:0-8493-9813-4

Learning resources -
Last update: TAJ112 (12.08.2013)

Textbook "Makromolekulární chemie" available at http://eso.vscht.cz/

Requirements to the exam - Czech
Last update: TAJ112 (12.08.2014)

Kontrola studia se uskutečňuje formou 3 průběžných testů (max.dosažitelný počet bodů z každého testu 15). Zápočet bude udělen při min.60%ní úspěšnosti, tj. dosažení 27 bodů. Při nesplnění této podmínky je možno získat zápočet na základě úspěšně absolvovaného souhrnného zápočtového testu (60%). Tento test se bude psát po ukončení semestru. Zkouška je ústní, vychází ze studijních okruhů daných osnovou přednášek, součástí hodnocení zkoušky budou výsledky průběžných testů.

Syllabus -
Last update: Fialová Jana (15.08.2013)

1. Introduction and historical development, nomenclature of polymers.

2. Structure of macromolecules, molecular weight.

3. Molecular structure and properties of polymers.

4. Polymerizability of low molecular substances.

5. Free radical polymerization � elemental reactions.

6. Kinetics of free radical polymerization.

7. Free radical copolymerization.

8. Ionic polymerization and copolymerization.

9. Insertion polymerization, polymerization practice.

10. Ring-opening polymerization.

11. Step-growth polymerization � characterization, reactivity of monomer functional groups.

12. Polycondensation - mechanism and kinetics, molecular weight distributions.

13. Polyadditions - typical syntheses.

14. Reactions of polymers.

Entry requirements - Czech
Last update: Roda Jan prof. Ing. CSc. (16.11.2012)

Organická chemie I

Registration requirements -
Last update: TAJ112 (12.08.2013)

Organic chemistry I (nomenclature of organic chemistry, basic reaction mechanisms of organic compounds)

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Coursework assessment
Form Significance
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 40
Oral examination 60

 
VŠCHT Praha