SubjectsSubjects(version: 956)
Course, academic year 2023/2024
  

The web interface of the Educational Info System will be unavailable from 1 August to 2 August due to planned maintenance.

 

Thank you for your understanding and we apologize for any inconvenience.

Art History of the 19th and 20th Centuries I - N148019
Title: Dějiny umění 19. a 20. století I
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2011
Semester: both
Points: 1
E-Credits: 1
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Alt Jaroslav doc.
Interchangeability : N148020
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Malba, socha, fotografie, architektura 19. a 20. století - Evropa, Amerika; obsahem přednášek je sledování změn vnímání a zobrazování prostoru v malbě daného období, konstrukce i destabilizace iluzivního prostoru, perspektiva a její varianty, neiluzivní prostor vytvářený v rámci dvojrozměrné plochy, časová složka podílející se na vytváření myšlenkového prostoru díla; aktivní úloha tvůrce na jedné straně a pozorovatele na straně druhé; přiřazení konkrétních výtvarných umělců k výtvarným směrům či hnutím; vazby a souvislosti malířské tvorby daného období s ostatními výtvarnými obory; vazby a souvislosti výtvarné tvorby daného období s dalšími uměleckými obory (literatura, hudba). Teoretický základ cyklu přednášek tvoří texty Pierra Francastela z knihy Umění a společnost – od renesance ke kubismu. ppt. prezentace, návštěvy doporučených výstav, společné návštěvy vybraných výstav; konkrétní literatura uváděna v souvislosti s konkrétními přednáškami
Last update: ALTJ (02.03.2009)
Literature - Czech

Osterwald, Tilman: Pop Art, Benedikt Taschen, Köln, 1991, ISBN 3-8228-0294-8

Sontagová, Susan: O fotografii, Paseka / Barrister & Principal, Praha/Litomyšl, 2002, ISBN 80/7185-471-9

Barthes, Roland: Světlá komora / Poznámka k fotografii, Agite/Fra, Praha, 2005, ISBN 80-86603-28-8

Golding, John: Cesty k abstraktnímu umění, Barrister & Principal, Brno, 2003, ISBN 80-86598-48-9

Livio, Mario: Zlatý řez, Argo/Dokořán, Praha, 2006, ISBN 80-7363-064-8 (Dokořán), ISBN 80-7203-808-7 (Argo)

Sturgis, Alexander / Clayson, Hollis: Jak rozumět obrazům, Slovart, Praha, 2006, ISBN 80-7209-786-5

Leinz, Gottlieb: Malířství 20. století, Rebo Production, Praha, 1996, ISBN 80-85815-48-6

Hackett, Pat ed.: The Andy Warhol Diaries, Simon & Schuster, London, 1989, ISBN 0-671-69697-1

Svoboda, Karel: Estetika svatého Augustina a její zdroje, Karolinum, Praha, 2000, ISBN 80-246-0090-0

Chalupecký, Jindřich: Tíha doby, Votobia, 1997, ISBN 80-7198-175-3

Chalupecký, Jindřich: Evropa a umění, Torst, 2005, ISBN 80-7215-264-5

Kulka, Tomáš: Umění a falzum, Academia, 2004, ISBN 80-200-0954-X

Kulka, Tomáš: Umění a kýč, Torst, 2000, ISBN 80-7215-128-2

Rodwin, L., Hollister, R. M.: Cities of the Mind, Plenum Press, New York and London, 1984, ISBN O-306-41426-0

McLuhan, M.: Understanding Media: The Extension of Man, W. A. L. Signet Book, The New American Library, 1964

Clair, Jean: Úvahy o stavu výtvarného umění/ Odpovědnost umělce, Barrister&Principal, Brno 2006, ISBN 80-7364-038-4

Scruton, Roger: Estetické porozumění, Barrister&Principal, Brno 2005, ISBN 80-85947-92-7

Scruton, Roger: Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře, Academia, 2002, ISBN 80-200-1076-9

Baxandall, Michael: Stíny a světlo, Barrister&Principal, Brno 2003, ISBN 80-86598-58-6

Francastel, Pierre: Malířství a společnost, Výtvarný prostor od renesance ke kubismu, Barrister&Principal, Brno 2003, ISBN 80-86598-49-7

Aumont, Jacques: Obraz, Akademie múzických umění v Praze, Praha 2005, ISBN 80-7331-045-7

Harrison, Charles; Wood, Paul (ed.): Art in Theory, 1900-2000: An Anthology of Changing Ideas, Blackwell Publishing Professional, 2002, ISBN: 0631227083

Wood, Paul; Gaiger, Jason; Harrison, Charles (ed.): Art in Theory, 1815-1900: An Anthology of Changing Ideas, Blackwell Publishing Professional, 1998, ISBN: 0631200665

Kesner, Ladislav: Vizuální teorie (Současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech), H&H 2005, ISBN: 80-7319-054-0

Lamač, Miroslav: Myšlenky moderních malířů (od Cézanna po Dalího), Odeon, Praha 1989

Laude, Jean: Umění černého světadílu, Odeon, Praha 1973

Huyghe, René: Řeč obrazů ve světle psychologie umění, Odeon, 1965

Jacobsová Jane: Smrt a život amerických velkoměst, Odeon, 1975

Manguel, Albert: Čtení obrazů, Host, 2008

Burke, Peter: Italská renesance, Mladá fronta, Praha 1996

Francastel, Pierre: Figura a místo, Odeon, Praha 1984

Pospiszyl, Tomáš – Lékó, Richard: Streetart Praha, Arbor vitae, Praha 2007

Vašíček, Zdeněk: Archeologie, historie, minulost, doslov M. Petříček, Karolinum, 2006

Heidegger, Martin: Básnicky bydlí člověk,OIKOYMENH, Praha 1993, ISBN 80-85241-40-4

Lyotard, Jean-Francois: Putování a jiné eseje, Herrmann & synové, Praha 2001

Lyotard, Jean-Francois: Návrat a jiné eseje, Herrmann & synové, Praha 2002

Bach, Richard: Jonathan Livingston Racek

Last update: ALTJ (02.03.2009)
Syllabus - Czech

1-2)Vnímání reálného prostoru a jeho následná konstrukce v uměleckém díle v souvislosti se změnami ve společnosti - 15. vers. 19. století / perspektiva, perspektivní zkratka a její varianty / proměna témat

3-5)Neoklasicismus, romantismus, realismus

6)Symbolismus

7)Počátky fotografie

8-9)Impresionismus a postimpresionismus

10)Secese, art-deco

11-12) Kubismus

Last update: ALTJ (02.03.2009)
 
VŠCHT Praha