SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Art History of the 19th and 20th Centuries - N148020
Title: Dějiny umění 19. a 20. století
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Křenková Zuzana PhDr. Ph.D.
Horák Petr Mgr.
Is interchangeable with: B148012, N148019
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Students get to know main tendencies in European art from the beginning of Classicism to the art trends in the second half of the 20th century. The lectures are focused on the Czech art and its European context.
Last update: TAJ148 (08.10.2013)
Aim of the course -

They will be able to:

use basic knowledge of main periods of the history of art.

use specialized terminology

and apply their findings in interdisciplinary communication.

Last update: TAJ148 (18.11.2013)
Literature -

R:HUYGHE, René - AUBOYER, Jeannine. Encyklopedie umění nové doby. Praha 1974. (edice: Larousse. Umění a lidstvo).

R:LAHODA, Vojtěch - NEŠLEHOVÁ, Mahulena- PLATOVSKÁ, Marie - ŠVÁCHA, Rostislav - BYDŽOVSKÁ, Lenka (edd.), Dějiny českého výtvarného umění IV/1-2, 1890-1938, Praha 1998. ISBN 80-200-0630-3.

R:PETRASOVÁ, Taťána - LORENZOVÁ, Helena (edd.), Dějiny českého výtvarného umění, 1780/1890 III/1,2. Praha 2001. ISBN 80-200-0735-0.

r:ZATLOUKAL, Pavel, [10 století architektury. 5], Architektura 19. století. Praha 2001. ISBN 80-86161-39-0.

R:LUKEŠ, Zdeněk, [10 století architektury. 6], Architektura 20. století. Praha 2001. ISBN 80-86161-40-4.

R:ŠVÁCHA, Rostislav - PLATOVSKÁ, Marie (edd.). Dějiny českého výtvarného umění V (1939-1958). Praha, 2005. ISBN 80-200-1390-3.

A:CHALUPECKÝ, Jindřich. Nové umění v Čechách. Jinočany 1994. ISBN 80-85787-81-4.

A:ŠVÁCHA, Rostislav - PLATOVSKÁ, Marie (edd.). Dějiny českého výtvarného umění VI (1958-2000), I. a II. díl. Praha, 2007. ISBN 80-200-1488-8.

A:FRAMPTON, Kenneth, Moderní architektura: kritické dějiny. Praha 2004. ISBN 80-200-1261-3.

A:DEMPSEY, Amy. Umělecké styly, školy a hnutí: encyklopedický průvodce moderním uměním. Praha 2005. ISBN 80-7209-731-8.

A:FOSTER, Hal - KRAUSSOVÁ, Rosalind - BOIS, Yve-Alain - BUCHLO, Benjamin. Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Praha 2007. ISBN 978-80-7209-952-8.

Last update: TAJ148 (08.10.2013)
Learning resources -

Study materials are available at the teacher.

Last update: TAJ148 (08.10.2013)
Syllabus -

1. Architecture of the 19th century

2. Historicism and academic art in western Europe

3. 19th century Czech painting

4. 19th century Czech sculpture

5. Art around the year 1900 in western Europe

6. Czech art at the turn of the 19th and the 20th centuries

7. European Avant-garde before World War I

8. European architecture at the beginning of the 20th century

9. European art during the inter-war period

10. European architecture during the inter-war period

11. Czech art during the inter-war period and after World War II

12. Architecture after the year 1945

13. Sculpture after the year 1945

14. Painting after the year 1945

Last update: TAJ148 (08.10.2013)
Registration requirements -

žádné

Last update: TAJ148 (08.10.2013)
Course completion requirements - Czech

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Last update: Bartošová Lenka (01.03.2016)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Oral examination 100

 
VŠCHT Praha