SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Mathematics B - N413021
Title: Matematika B
Guaranteed by: Department of Mathematics (413)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2020
Semester: both
Points: 8
E-Credits: 8
Examination process:
Hours per week, examination: 3/3, C+Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: N413003
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Turzík Daniel doc. RNDr. CSc.
Pokorný Pavel RNDr. Ph.D.
Maxová Jana RNDr. Ph.D.
Class: Předměty pro matematiku
Interchangeability : B413002, N413003, N413003A
Is interchangeable with: N413003, B413002, AB413002
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Mathematics B develops skills obtained in Mathematics A to a level required in Master Program.
Last update: Pokorný Pavel (01.08.2013)
Aim of the course -

General skills:

1. basic mathematical terms

2. knowledge and understanding of basic algorithms

3. individual problem solving

4. basic mathematical background for formulation and solving of natural and engineering problems

5. numerical algorithms (systems of differential equations).

Last update: Pokorný Pavel (01.08.2013)
Literature -

R: Klíč a kol.: Matematika I ve strukturovaném studiu, skripta, VŠCHT Praha, 2007, ISBN: 978-80-7080-656-2

R: Heřmánek a kol.: Sbírka příkladů k Matematice I ve strukturovaném studiu, skripta, VŠCHT Praha, 2008, ISBN: 978-80-7080-688-3

R: Turzík a kol.: Matematika II ve strukturovaném studiu, skripta, VŠCHT Praha, 2005, ISBN 80-7080-555-2

R: M.Dubcová a kol.: Sbírka příkladů z Matematiky II ve strukturovaném studiu, skripta, VŠCHT Praha, 2008,ISBN 978-7080-706-4

A: Míčka a kol.: Sbírka příkladů z matematiky, skripta, VŠCHT Praha, 2002, ISBN 80-7080-484-X

A: K. Rektorys: Survey of Applicable Mathemaics, Springer 2nd edition (March 31, 1994)

Last update: Pokorný Pavel (01.08.2013)
Learning resources -

http://www.vscht.cz/mat/El_pom/sbirka/sbirka2.html

Last update: Pokorný Pavel (01.08.2013)
Teaching methods -

Lectures and seminars.

Last update: Pokorný Pavel (01.08.2013)
Syllabus -

1. Linear differential equations of n-th order.

2. The system two linear and nonlinear differential equations of the first order.

3. Predator-Prey models: Lotka-Wolterra System.

4. Geometry in R3 (Rn). Vectors, dot and cross products. Some properties of the subsets of the metric space Rn.

5. Differential calculus in Rn . The mapping from Rn to Rk . Linear mapping.

6. The functions two and more variables. The graphs of functions of two variables.

7. Directional and partial derivatives. Tangent plane. Gradient. Newton’s method.

8. Taylor’s formula. The Hessian and extreme values. Method of least squares.

9. Implicit function theory.

10. Line integral of scalar and vector field.

11. Differential form, exact differential form, Potential vector field.

12. Line integrals independent of the path.

13. Double integrals. Fubini theorem, Substitution in double integral. Improper integrals. Laplace integral.

14. Triple integrals. Applications. Cylindrical and spherical coordinates.

Last update: TAJ413 (11.07.2013)
Registration requirements -

Mathematics A

Last update: Pokorný Pavel (01.08.2013)
Course completion requirements - Czech

K udělení zápočtu je nutné splnit dva kontrolní testy v průběhu semestru, popř. úspěšně absolvovat souhrnný test. Účast na cvičeních je povinná.

Udělený zápočet je nutnou podmínkou pro skládání zkoušky. Zkouška je kombinovaná - písemná a ústní. Bližší informace viz http://www.vscht.cz/mat/MII/PravidlaMII.html

Last update: MAXOVAJ (21.12.2017)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2.5 70
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1.5 42
8 / 8 224 / 224
Coursework assessment
Form Significance
Examination test 40
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 20
Oral examination 40

 
VŠCHT Praha