SubjectsSubjects(version: 896)
Course, academic year 2021/2022
  
Biochemistry: Seminar I - Z320003
Title: Seminář z biochemie I
Guaranteed by: Department of Biochemistry and Microbiology (320)
Actual: from 2007
Semester: summer
Points: summer s.:1
E-Credits: summer s.:1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1 MC [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Hynek Radovan prof. Dr. Ing.
Is interchangeable with: N320003
Examination dates   Schedule   
Syllabus - Czech
Last update: Šmídová Ludmila (16.02.2006)

1. Úvod

2. Aminokyseliny (struktura, rozdělení, základní reakce)

3. Aminokyseliny (nábojové vlastnosti, isoelektrický bod)

4. Aminokyseliny (titrační křivky, aminokyseliny jako pufry)

5. Chromatografie

6. Elektroforesa

7. Imunochemické metody

8. Určování koncentrace bílkovin

9. Určování primární struktury bílkovin

10. Enzymy (základní vlastnosti, rozdělení do tříd)

11. Enzymy (rozdělení do tříd, procvičení)

12. Enzymová kinetika, inhibice

13. Enzymová kinetika, inhibice (příklady)

14. Závěrečný test

 
VŠCHT Praha