PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Basic Methods of Water Analysis - AB217001
Anglický název: Basic Methods of Water Analysis
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Smrčková Štěpánka RNDr. Ph.D.
Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc.
Kujalová Hana Ing. Ph.D.
Záměnnost : B217001, N217001
Anotace -
Aplikace analytických metod, které se v praxi používají v laboratořích při analýze pitných a odpadních vod. Podrobně se probírají základní operační kroky postupů, rušivé vlivy, předúprava vzorku, výpočet výsledku a jeho interpretace.
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou znát základní principy analytických metod v analytice vody, budou se orientovat při výběru vhodné metody při analýze pitné, povrchové i odpadní vody.

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Literatura -

Z: Horáková M. a kol.: Analytika vody. Skriptum VŠCHT, Praha 2000. (cz)9788070805206

D: Pitter P.: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha 1999. (cz)9788070807019

D: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA,AWWA,WEF Washington 1998. (eng)9780875530130

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz/

Poslední úprava: Kujalová Hana (17.09.2023)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Znalosti studentů jsou ověřovány formou průběžných krátkých testů a závěrečným testem, který zahrnuje jak otázky z probrané teorie (principy analytických stanovení), tak hydroanalytické výpočty.

Poslední úprava: Kujalová Hana (17.09.2023)
Sylabus -

1. Kvalitativní a kvantitativní analýza vody.

2. Celková mineralizace, rozpuštěné a nerozpuštěné látky.

3. Makroanionty.

4. Makrokationty. Kovy.

5. Reaktivní křemík a fosfor. Předúprava vzorku.

6. Složky vody s obsahem dusíku.

7. Aplikace jodometrie v analytice vody.

8. Chemická a biochemická oxidace organických látek.

9. Odběr vzorku, konzervace.

10. Senzorické vlastnosti vody.

11. Metody stanovení individuálních organických látek

12. Skupinová stanovení organických látek.

13. Stanovení individuálních organických látek

14. Validace metody.

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Podmínky zakončení předmětu:

počet bodů dosažených v každém z testů (v průběžných i v závěrečném) vyšší než 50

průměrný počet bodů dosažených v testech (průběžných a závěrečném) vyšší než 50

Klasifikace: 91 - 100 bodů A, 81 - 90 bodů B, 71 - 80 bodů C, 61 - 70 bodů D, 51 - 60 bodů E, < 51 bodů F.

Poslední úprava: Kujalová Hana (17.09.2023)
 
VŠCHT Praha