PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Inorganic Technology - AM105008
Anglický název: Inorganic Technology
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Lhotka Miloslav doc. Ing. Ph.D.
Paidar Martin doc. Ing. Ph.D.
Neslučitelnost : M105008
Záměnnost : S105020
Je neslučitelnost pro: M105008
Je záměnnost pro: M105008
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (14.01.2018)
Basic inorganic technologies subserve for relationship between physico-chemical properties of reacting materials and products, kinetics and thermodynamics of reactions and technical solution. The production processes are also described from the environmental and development point of view.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (14.01.2018)

Students will be able to:

Analyze the physico-chemical fundamentals of production processes

Describe the principles of basic inorganic productions

Discuss the development and environmental aspects of inorganic productions

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (14.01.2018)

A:Chemistry of the Elements (2nd Edition) Greenwood, N.N.; Earnshaw, A. © 1997 Elsevier

A:Perry's Chemical Engineers' Handbook Edited by: Perry, R.H.; Green, D.W. © 1997 McGraw-Hill

A:Physical Chemistry ,Walter J. Moore, Prentice-Hall. Inc.,

R:ULLMANN’S Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley inc.

A:Best Available Techniques reference documents (BREFs), European IPPC Bureau

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (14.01.2018)

Documents BREF: http://www.ippc.cz/obsah/viewtopic.php?t=39

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (14.01.2018)

1. Sodium carbonate, sodium hydrogen carbonate.

2. Production of hydrogen.

3. Ammonia, ammonium sulphate.

4. Nitric acid, ammonium and calcium nitrate.

5. Sulphuric acid.

6. Mineral fertilizers.

7. Phosphoric acid, Superphosphate production.

8. Industrial electrochemistry, basic terms. Electrolyzers.

9. Materials for a cathodic and for anodic application; diaphragm; membranes.

10. Water electrolysis, hydrogen and oxygen production. Hydrogen economy.

11. Chlor-Alkali industry.

12. Chemical production of chlorine. Treatment of waste hydrochloric acid.

13. Chlorine based disinfections agents.

14. Electrolysis of molten salts. Aluminium production.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Paidar Martin doc. Ing. Ph.D. (20.02.2018)

Successful presentation of project is obligatory to get access to written examination test

Written test for at least 50%

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
4 / 5 112 / 140
 
VŠCHT Praha