PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Inorganic Technology - S105020
Anglický název: Inorganic Technology
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AM105008
Pro druh:  
Garant: Lhotka Miloslav doc. Ing. Ph.D.
Paidar Martin doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AM105008
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: ROZ105 (21.01.2015)
Basic inorganic technologies subserve for relationship between physico-chemical properties of reacting materials and products, kinetics and thermodynamics of reactions and technical solution. The production processes are also described from the environmental and development point of view.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: ROZ105 (21.01.2015)

Students will be able to:

Analyze the physico-chemical fundamentals of production processes

Describe the principles of basic inorganic productions

Discuss the development and environmental aspects of inorganic productions

Literatura - angličtina
Poslední úprava: ROZ105 (21.01.2015)

A:Chemistry of the Elements (2nd Edition) Greenwood, N.N.; Earnshaw, A. © 1997 Elsevier

A:Perry's Chemical Engineers' Handbook Edited by: Perry, R.H.; Green, D.W. © 1997 McGraw-Hill

A:Physical Chemistry ,Walter J. Moore, Prentice-Hall. Inc.,

R:ULLMANN’S Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley inc.

A:Best Available Techniques reference documents (BREFs), European IPPC Bureau

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: ROZ105 (21.01.2015)

Documents BREF: http://www.ippc.cz/obsah/viewtopic.php?t=39

Sylabus -
Poslední úprava: ROZ105 (21.01.2015)

1. Sodium carbonate, sodium hydrogen carbonate.

2. Production of hydrogen.

3. Ammonia, ammonium sulphate.

4. Nitric acid, ammonium and calcium nitrate.

5. Sulphuric acid.

6. Mineral fertilizers.

7. Phosphoric acid, Superphosphate production.

8. Industrial electrochemistry, basic terms. Electrolyzers.

9. Materials for a cathodic and for anodic application; diaphragm; membranes.

10. Water electrolysis, hydrogen and oxygen production. Hydrogen economy.

11. Chlor-Alkali industry.

12. Chemical production of chlorine. Treatment of waste hydrochloric acid.

13. Chlorine based disinfections agents.

14. Electrolysis of molten salts. Aluminium production.

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: ROZ105 (21.01.2015)

Physical Chemistry, Chemical Engineering

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha