PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Computational Drug Design - AM143007
Anglický název: Computational Drug Design
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D.
Záměnnost : N143052
Anotace - angličtina
This course provides an in-depth exploration of the computational methods used in the field of drug discovery and development. It is tailored for students interested in pharmacology, medicinal chemistry, and computational biology. The course bridges the gap between theoretical concepts and their practical applications in the pharmaceutical industry. Emphasis is placed on understanding the pharmacodynamics of drugs, drug discovery methodologies, and the use of chemoinformatics in drug design.
Poslední úprava: Svozil Daniel (18.12.2023)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Students:

 • Will be well informed about molecular data storing and processing.
 • Will be able to assess a similarity between organic structures.
 • Will be able to construct chemical libraries with required physico-chemical properties.
 • Will be able to predict biological activity from the structure.
 • Will understand algorithms used in cheminformatics applications.
Poslední úprava: Cibulková Jana (03.12.2023)
Literatura - angličtina

R: Leach A. R. - An Introduction to Chemoinformatics, Springer, 2007, ISBN 1402062907

R: Brown N. - In Silico Medicinal Chemistry: Computational Methods to Support Drug Design, RSC, 2015, ISBN 1782621636

A: Bajorath, J. - Chemoinformatics for Drug Discovery, Wiley, 2013, ISBN 1118139100

A: Engel T., Gasteiger T. - Chemoinformatics: Basic Concepts and Methods, Wiley-VCH, 2018, ISBN 3527331093

A: Bunin B. A., Siesel B. Morales G., Bajorath J. - Chemoinformatics: Theory, Practice, & Products, Springer, 2010, ISBN 9048172500

Poslední úprava: Svozil Daniel (18.12.2023)
Studijní opory - angličtina

none

Poslední úprava: Cibulková Jana (03.12.2023)
Sylabus - angličtina

 1. Therapeutics, pharmacodynamics - ligand binding, molecular targets

  Introduction to the fundamentals of therapeutics and pharmacodynamics, focusing on ligand binding and identifying molecular targets.


 2. Pharmacodynamics - affinity, potency, efficacy, pharmakokinetics - ADME, Tox

  Study of the key concepts in pharmacodynamics, including affinity, potency, efficacy, and an overview of pharmacokinetics (Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion) and toxicity.


 3. Drug discovery & development, molecular target identification and validation, high-throughput screening, bioassays

  Comprehensive understanding of the drug discovery and development process, including molecular target identification and validation.


 4. Tour of the HTS facility at the Institute of Molecular Genetics, Czech Academy of Sciences

  An educational tour to provide practical insights into high-throughput screening (HTS) processes and technologies.


 5. Fragment-based drug design, Morgan algorithm, SMILES, InCHI

  Exploration of fragment-based drug design, understanding the Morgan algorithm, and learning about linear chemical structure notations SMILES and InCHI.


 6. Chemical data preparation and curation, fingerprints, similarity coefficients

  Training in the preparation and curation of chemical data, understanding molecular fingerprints and similarity coefficients.


 7. Similarity search, molecular descriptors

  Skills in conducting similarity searches and understanding molecular descriptors.


 8. Diversity selection, pharmacophore modelling, scaffold hopping

  Techniques in diversity selection, pharmacophore modelling, and scaffold hopping in drug design.


 9. QSAR modeling - bias and variance, random forest, AdaBoost

  Detailed study of Quantitative Structure-Activity Relationship (QSAR) modeling, focusing on bias, variance, and machine learning methods like Random Forest and AdaBoost.


 10. QSAR modeling - Gradient Boost, hyperparameter optimization

  Advanced QSAR modeling techniques, including Gradient Boost and hyperparameter optimization strategies.


 11. QSAR model validation, applicability domain

  Procedures for validating QSAR models and understanding their applicability domain.


 12. Structure-based drug design, molecular docking

  Insight into structure-based drug design and techniques in molecular docking.


 13. Chemoinformatics software and database technologies.

  Introduction to various software and database technologies used in chemoinformatics.


 14. Use cases in computational drug design

  Real-world case studies to apply the learned principles and techniques in computational drug design.

Poslední úprava: Svozil Daniel (18.12.2023)
Studijní prerekvizity - angličtina

Biochemistry, Organic chemistry

Poslední úprava: Svozil Daniel (13.12.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zápočet se uděluje na základě řešení problémů během seminářů.

Poslední úprava: Svozil Daniel (15.02.2024)
 
VŠCHT Praha