PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Chemometrics in Analytical Chemistry - AM402018
Anglický název: Chemometrics in Analytical Chemistry
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Setnička Vladimír prof. Ing. Ph.D.
Kania Patrik Ing. Ph.D.
Záměnnost : M402018, N402042
Je záměnnost pro: M402018
Anotace -
Předmět je zaměřen na pochopení základních statistických metod a jejich používání v analytické chemii a klinické biochemii.
Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Používat základní statistické metody vyhodnocování měření

Optimalizovat metodu měření

Používat kalibrační křivku

Používat kontingenční tabulky

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2018)
Literatura -

Z: Miloslav Suchánek:KVALIMETRIE 16 Statistické metody v metrologii a analytické chemii, EURACHEM-ČR 2009, ISBN 80-86322-04-1

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2018)
Studijní opory -

Budou zasílány e-mailem.

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2018)
Sylabus -

1. Základní pojmy z teorie pravděpodobnosti

2. Důležitá rozdělení pravděpodobnosti

3. Číselné charakteristiky rozdělení

4. Základní zpracování a průzkumová analýza dat

5. Náhodný výběr a jeho charakteristiky

6. Testování hypotéz

7. Statistické testy parametrické

8. Statistické testy neparametrické

9. Analýza rozptylu

10. Analýza rozptylu a faktoriální pokusy

11. Optimalizační metody

12. Kontingenční tabulky

13. Korelační a regresní analýza, kalibrace analytické metody

14. Nejistoty měření

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2018)
Studijní prerekvizity -

Základní předměty analytické chemie

Poslední úprava: Řehák Karel (15.10.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

průběžné zápočtové testy, závěrečný zkouškový test

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2018)
 
VŠCHT Praha