PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Analytická chemometrika - M402018
Anglický název: Chemometrics in Analytical Chemistry
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / 60 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Setnička Vladimír prof. Ing. Ph.D.
Kania Patrik Ing. Ph.D.
Záměnnost : AM402018, N402042
Je záměnnost pro: AM402018
Anotace -
Předmět je zaměřen na pochopení základních statistických metod a jejich používání v analytické chemii a klinické biochemii.
Poslední úprava: Kania Patrik (14.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

používat základní statistické metody vyhodnocování měření

optimalizovat metodu měření

používat kalibrační křivku

používat kontingenční tabulky

Poslední úprava: Kania Patrik (10.11.2019)
Literatura -

Z: Miloslav Suchánek:KVALIMETRIE 16 Statistické metody v metrologii a analytické chemii, EURACHEM-ČR 2009, ISBN 80-86322-04-1

Poslední úprava: Kania Patrik (10.11.2019)
Studijní opory -

Budou zasílány e-mailem.

Poslední úprava: Kania Patrik (10.11.2019)
Sylabus -

1. Základní pojmy z teorie pravděpodobnosti

2. Důležitá rozdělení pravděpodobnosti

3. Číselné charakteristiky rozdělení

4. Základní zpracování a průzkumová analýza dat

5. Náhodný výběr a jeho charakteristiky

6. Testování hypotéz

7. Statistické testy parametrické

8. Statistické testy neparametrické

9. Analýza rozptylu

10. Analýza rozptylu a faktoriální pokusy

11. Optimalizační metody

12. Kontingenční tabulky

13. Korelační a regresní analýza, kalibrace analytické metody

14. Nejistoty měření

Poslední úprava: Kania Patrik (10.11.2019)
Studijní prerekvizity -

Matematika

Poslední úprava: Kania Patrik (10.11.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

průběžné zápočtové testy, závěrečný zkouškový test

Poslední úprava: Kania Patrik (10.11.2019)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha