PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Semestral Project I - AM409008
Anglický název: Semestral Project I
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Patří ke studentské práci typu: projekt
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: Slouka Zdeněk doc. Ing. Ph.D.
Lindner Jiří Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Záměnnost : M409008, N409042
Je záměnnost pro: M409008
Anotace -
Spolupráce na vybraném výzkumném projektu v rámci ÚCHI. Student si volí téma z aktuální nabídky na ústavu. Cílem předmětu je zapojení studentů do výzkumných projektů, postupný přechod od spolupráce na řešení dílčích výzkumných úkolů k samostatné vědecké práci, aktivní práce s odbornou literaturou (převážně cizojazyčnou) a prezentace získaných poznatků odborné veřejnosti.
Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • spolupracovat v rámci týmu na řešení vybraného výzkumného projektu
  • samostatně pracovat s odbornými informačními zdroji
  • prezentovat získané výsledky
Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2018)
Literatura -

Individuální dle zaměření projektu.

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2018)
Studijní opory -

Individuální dle zaměření projektu.

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2018)
Sylabus -

1.-14.: Spolupráce na řešení konkrétního projektu ve výzkumných laboratořích ÚCHI

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2018)
Studijní prerekvizity -

Chemické inženýrství I (A)

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha