PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Semestrální projekt oboru I - N409042
Anglický název: Semestral Project I
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Jahoda Milan doc. Dr. Ing.
Lindner Jiří Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AM409008, M409008, AM409035
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Spolupráce na vybraném výzkumném projektu v rámci ÚCHI. Student si volí téma z aktuální nabídky na ústavu. Cílem předmětu je zapojení studentů do výzkumných projektů, postupný přechod od spolupráce na řešení dílčích výzkumných úkolů k samostatné vědecké práci, aktivní práce s odbornou literaturou (převážně cizojazyčnou) a prezentace získaných poznatků odborné veřejnosti.
Poslední úprava: Lindner Jiří (19.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • spolupracovat v rámci týmu na řešení vybraného výzkumného projektu
  • samostatně pracovat s odbornými informačními zdroji
  • prezentovat získané výsledky
Poslední úprava: Lindner Jiří (07.10.2013)
Literatura -

Individuální dle zaměření projektu.

Poslední úprava: Lindner Jiří (07.10.2013)
Studijní opory -

Individuální dle zaměření projektu.

Poslední úprava: Lindner Jiří (07.10.2013)
Sylabus -

1.-14.: Spolupráce na řešení konkrétního projektu ve výzkumných laboratořích ÚCHI

Poslední úprava: Lindner Jiří (19.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Chemické inženýrství I

Semestrální projekt I

Poslední úprava: Lindner Jiří (07.10.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Práce na individuálním projektu 3 84
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 100

 
VŠCHT Praha