PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Phase and Chemical Equilibrium in Chemical Technology - AP105010
Anglický název: Phase and Chemical Equilibrium in Chemical Technology
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Krýsa Josef prof. Dr. Ing.
Záměnnost : P105010
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Náplní předmětu je popis fázových rovnováh a chemické termodynamiky, zejména v návaznosti na chemické a separační procesy v chemické technologii.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Studenti budou umět:

Popsat fázové rovnováhy v soustavách tuhá látka – kapalina, kapalina – pára a kapalina – kapalina.

Vypočítat rovnovážné složení reakční směsi pro homogenní soustavy (plynná fáze) a pro heterogenní soustavy (tuhá fáze-plyn)

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Dohnal V., Novák J., Matouš J.: Chemická termodynamika II, Fázové rovnováhy. Skriptum VŠCHT Praha, 1997.

M. Malinovský, I.Roušar a kol., Teoretické základy pochodů anorganické technologie, SNTL/ALFA, 1987

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

https://old.vscht.cz/fch/cz/pomucky/brevuvod.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Phase_rule

https://en.wikipedia.org/wiki/Thermodynamics

https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_equilibrium

Metody výuky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

přednášky

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

nejsou

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Předmět je specificky věnován následujícím tématům:

1. Fázové rovnováhy tuhá látka - kapalina, dvousložkové soustavy

2. Fázové rovnováhy tuhá látka – kapalina, třísložkové soustavy, grafické znázorňování.

3. Fázové rovnováhy tuhá látka – kapalina, čtyřsložkové soustavy, grafické znázorňování

4. Fázové rovnováhy kapalina - pára

5. Fázové rovnováhy kapalina - kapalina

6. Stavové chování plynů, vztahy pro reálné chování směsi plynů.

7. Základní principy chemické termodynamiky, reakční entalpie, reakční Gibbsova energie

8. Rovnovážné složení pro homogenní systémy - reakce v plynné fázi.

9. Rovnovážné složení pro heterogenní systémy (plyn - tuhá fáze).

10. Soustavy chemických rovnováh – paralelní reakce.

11. Adiabatické bilance pro chemickou reakci. Ohraničení rovnováhou.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

nejsou

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

nejsou

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

ústní zkouška

 
VŠCHT Praha