PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
General Microbiology - AP320001
Anglický název: General Microbiology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Lovecká Petra doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : P320001
Anotace -
Předmět vyžaduje schopnosti aplikace základních charakteristik mikroorganismů vyplývajících z cytologie, morfologie, taxonomie, genetiky, podmínek růstu, rozmnožování a metabolismu na řešení konkrétních tematických oblastí zahrnujících mikroorganismy.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Výstupy studia předmětu -

Absolventi pochopí základní mikrobiální procesy a získají teoretické znalosti v oblasti diversity metabolismu mikroorganismů.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Literatura -

Z: Michael T. Madigan, Kelly S. Bender, Daniel H. Buckley, W. Matthew Sattley, David A. Stahl: Brock Biology of Microorganisms, 16 ed.,Pearson, Prentice Hall 2021 ISBN-13:978-0134261928

Poslední úprava: Lovecká Petra (15.09.2023)
Studijní opory -

http://www.nature.com/ismej/index.html

http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-EMI.html

http://aem.asm.org/

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Sylabus -

1. Základní mikrobiální principy. Význam mikroorganismů.

2. Funkce a struktura prokaryotní buňky: bakterie

3. Funkce a struktura prokaryotní buňky: archaea

4. Funkce a struktura eukaryotní buňky: kvasinky

5. Funkce a struktura eukaryotní buňky: micromycety

6. Funkce a struktura virů

7. Výživa mikroorganismů a jejich transport do buňky

8. Kultivační techniky mikroorganismů

9. Růst,rozmnožování a tvorba spor u mikroorganismů

10. Limitace růstu mikroorganismů vnějšími podmínkami

11. Metabolická diversita mikroorganismů a jejich technologický význam

12. Molekulární principy genetiky mikroorganismů

13. Moderní metody stanovení mikrorganismů

14. Současné principy taxonomie mikroorganismů

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Studijní prerekvizity -

Biochemie

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Ústní zkouška

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
 
VŠCHT Praha