PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Special sensory analysis - AP323004
Anglický název: Special sensory analysis
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Doležal Marek doc. Dr. Ing.
Panovská Zdeňka doc. Dr. Ing.
Ilko Vojtech Ing. Ph.D.
Záměnnost : P323004
Anotace -
Výuka naváže na základy získané v předmětu senzorická analýza, akcentováno bude praktické použití, vlastní posuzování a práci panelu, vyhodnocování dat. Prezentovány jsou nejnovější trendy v dané oblasti i možnosti komplementární instrumentální analýzy.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Student bude umět:

Samostatně navrhnout senzorické hodnocení

Zvolit danou metodu

Přípravit hodnotící panel

Zpracovat výsledky hodnocení

Vypracovat závěrečnou zprávu o hodnocení

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Literatura -

Z: Lawless H.T., and Heymann H., 2010, Sensory Evaluation of Food: Principles and Practices, Springer

Z: Civille G.V., Carr B.T., 2015, Sensory Evaluation Techniques, CRC Press

D: Guichard E., Salles C., Morzel M., Le Bon A., 2016, Flavour: From Food to Perception, Wiley-Blackwell

D: Choi N., Han J.H., 2015, How Flavor Works: The Science of Taste and Aroma, Wiley-Blackwell

D: Krautwurst D., 2016, Taste and Smell (Topics in Medicinal Chemistry), Springer

D: Rogers L., 2017, Discrimination Testing in Sensory Science: A Practical Handbook Woodhead Publishing

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Studijní opory -

http://web.vscht.cz/dolezala/

http://web.vscht.cz/panovskz/

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Metody výuky -

Přednášky vyučujících, prezentace studentů na zvolené téma, samostudium a konzultace.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Sylabus -

První část předmětu je věnována přípravě senzorického panelu posuzovatelů a jejich výcviku. V praktické části jsou trénovány rozdílové, preferenční a popisné zkoušky.

V druhé části je pozornost zaměřena na významné potravinářské komodity, především mléčné, masné a pekařské výrobky, jejich hodnocení popisnými zkouškami, a pokrývá též senzorické hodnocení pro kontrolu kvality potravinářských surovin a výrobků.

Třetí část předmětu se zabývá vztahem mezi instrumentálními a senzorickými daty a statistickou analýzou dat.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Vstupní požadavky -

nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Studijní prerekvizity -

Źádné nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Hodnocená prezentace aktuálního tématu z oblasti senzorické analýzy

Ústní zkouška

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
 
VŠCHT Praha