PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Applied fluid mechanics - AP409009
Anglický název: Applied fluid mechanics
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Jahoda Milan doc. Dr. Ing.
Záměnnost : P409009
Anotace -
Předmět navazuje na znalosti získané v předmětech zaměřených na teorii mechaniky tekutin (např. Hydromechanické procesy) a přináší nové znalosti v oblastech numerického řešení pohybových rovnic metodou počítačové dynamiky tekutin (CFD), modelování turbulentního proudění, řešení toku porézním materiálem a tok stlačitelných tekutin. Na přednášky navazují cvičení, při kterých jsou řešeny příklady z proudění tekutin v reálných systémech. Součástí hodnocení předmětu je samostatný projekt na výpočet proudění tekutin. Na cvičení a při řešení problémů budou užívány programy ANSYS FLUENT nebo OpenFOAM.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět

  • orientovat se v počítačové dynamice tekutin
  • rozumět modelování turbulence
  • numericky řešit úlohy spojené s prouděním tekutin
Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Literatura -

Z: Janalík J., Hydrodynamika a hydrodynamické stroje, VŠB-TU Ostrava, 2008.

D: Kozubková M., Modelování proudění tekutin, FLUENT, CFX, VŠB-TU Ostrava, 2008.

D: Bojko M., Návody do cvičení "Modelování proudění" - FLUENT, VŠB-TU Ostrava, 2008.

D: Maric T., Hopken J., Moonet K., The OpenFOAM Technology Primer, Sourceflux UG, 2014.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Studijní opory

Dostupné na https://e-learning.vscht.cz/

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Sylabus -

1. Úvod do CFD.

2. Základní rovnice v mechanice tekutin.

3. Modelování turbulentního proudění.

4. Principy metody konečných objemů a užívaných numerických metod.

5. Geometrie a tvorba výpočetní sítě.

6. Okrajové a počáteční podmínky.

7. Řešič ANSYS Fluent.

8. Řešič OpenFOAM.

9. Analýza a zpracování výsledků simulací.

10.-14. Samostatný projekt.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Vstupní požadavky

nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je zakončen vypracováním zprávy z individuálního projektu a ustním obhájením projektu.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
 
VŠCHT Praha