PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Buněčná biologie tkáňových systémů - B126005
Anglický název: Cells biology of tissue systems
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc.
Záměnnost : N106032, N126033
Anotace -
V tomto předmětu jsou shrnuty základní informace o buňce a jejím prostředí, extracelulární matrix, transplantaci a reakci organizmu na cizorodé materiály, kosti, klouby, zuby - vývoj a stavba zubu, materiály používané ve stomatologii, nervový systém, kardiovaskulární aparát krvetvorba, vybrané vnitřní orgány, oko, kůže a její transplantace.
Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

základní informace o buňce a jejím prostředí, extracelulární matrix, transplantaci a reakci organizmu na cizorodé materiály, kosti, klouby, zuby - vývoj a stavba zubu, materiály používané ve stomatologii, nervový systém, kardiovaskulární aparát krvetvorba, vybrané vnitřní orgány, oko, kůže a její transplantace.

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Literatura -

D Přehled anatomie, M. Elišková, O. Naňka, Nakladatelství Karolinum 2006 ISBN 80-246-1216-X

D Kostní tkáňové inženýrství v orofaciální oblasti, A. Fassmann a kol., nakl. Nusleus HK, 2006 ISBN-10: 80-86225-82-8

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Studijní opory -

https://ipl.vscht.cz/studium/studijni-materialy/biologie-tkani

Poslední úprava: Švorčík Václav (20.02.2018)
Sylabus -

1. Buňka a její prostředí, extracelulární matrix

2. Transplantace a reakce organizmu na cizorodé materiály

3. Kosti � stavba kosti; typy kostí; náhrady kostí (alogenní kostní štěpy, slitiny Ti, polypropylen, porézní sklo, polyuretanová pěna); problém hydroxyapatitu

4. Spojení kostí - typy spojení; klouby; náhrady kyčelního a kolenního kloubu; chrupavka - stavba, postižení, náhrady

5. Zuby - vývoj a stavba zubu; poškození zubů; materiály používané ve stomatologii (výplně zubů, náhrady zubů)

6. Nervový systém - systém organizace; snahy o obnovu nervového vedení

7. Kardiovaskulární aparát - cévy a srdce; katetry, náhrada chlopní a umělé cévy; umělé srdce

8. Krvetvorba - kostní dřeň, mesenchymové kmenové buňky; krev, cirkulující kmenové buňky

9. Vnitřní orgány I � ledvina, stavba, funkce, umělé ledvina

10. Vnitřní orgány II � játra, stavba, funkce, umělá játra

11. Oko - stavba; náhrada rohovky, náhrada čočky, kontaktní čočky

12. Kůže - stavba kůže, ztrátová poranění; syntetické kryty, biologické kryty

13. Transplantace kůže - možnosti transplantace, buněčné kultivace, kultivovaný epitel

14. Tkáňové inženýrství

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Studijní prerekvizity - angličtina

Organic chemistry I, Inorganic chemistry I

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Úspěšné absolvování ústní zkoušky.

Poslední úprava: Švorčík Václav (20.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha