PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Buněčná biologie tkáňových systémů - N106032
Anglický název: Cells biology of tissue systems
Zajišťuje: Ústav inženýrství pevných látek (126)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Švorčík Václav prof. Ing. DrSc.
Je záměnnost pro: B126005, N126033
Termíny zkoušek   Rozvrh   
 
VŠCHT Praha