PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Technologie barvení - B148018
Anglický název: Practical Training in Dyeing
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/3, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 3 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Koblasa Jiří Ing.
Záměnnost : N148035
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Výuka sleduje tři základní okruhy - textilní materiály, strojní zařízení a textilní technologii. Základní typy materiálů v technologii, vlastnost materiálů a jejich vliv na barvení a tisk. Předúprava materiálů, barvení, tisk, konečná úprava-chemická technologie. Strojní zařízení pro předúpravu , tisk , barvení a konečnou úpravu. Výuka je spojena s praktickými cvičeními s oblasti barvení a tisku.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

Studenti budou umět:

  • technologie způsobu předúpravy, barvení, potiskování,
  • konečné úpravy jednotlivých druhů textilních materiálů (bavlna, len, vlna, přírodní hedvábí, syntetická vlákna)

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

Z:Bartušková J., Bartušek P.: Základy zušlechťování textilií

Z:Pospíšil, Z. a kol.: Příručka textilního odborníka, SNTL, 1981

D:Kol.: Příručka pro textilní barvíře, SODB Praha, 1976

D:Vzorkovnice barviv, Pardubice, 2011

D:Kryštůfek J. a kol.: Technologie zušlechťování, TU Liberec 2002

D:Hladík V.: Textilní barvířství, SNTL, Praha 1982

Studijní opory -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (06.02.2018)

Materiály u vyučujícího

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

1.Úvod, historie přírodních barviv, základní typy materiálů a technologií, vlastnosti materiálů a jejich vliv na barvení, tisk a tedy i vzorování barevnosti.

2.Předúprava celulózových materiálů (bavlna, len).

3.Předúprava živočišných vláken (vlna, hedvábí).

4.Předúprava umělých vláken.

5.Strojní zařízení pro předúpravu.

6.Barvení celulózových vláken,

7.Barvení regenerované celulózy.

8.Barvení živočišných vláken (vlna, hedvábí).

9.Barvení chemických vláken.

10.Barvení směsí vláken.

11.Strojní zařízení pro barvení.

12.Tisk - úvod (způsoby tisku, základní operace, tisk jednotlivých druhů materiálu různými skupinami barviv-tiskací pasty, dokončující operace po tisku).

13.Strojní zařízení pro tisk.

14.Konečné úpravy textilií.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (06.02.2018)

Textilní technologie

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

Předmět je zakončen zkouškou. Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není na zkoušku v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze zkoušky prostřednictvím SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Požadavky k zápočtu: Obarvení, potiskování zadaného materiálu na požadovaný odstín s pomocí vzorkovnice.

Zkouška je ústní. pro absolvování zkoušky je nutné nejprve získat zápočet. Požadavky ke zkoušce:

  • technologie: způsoby předúpravy, barvení, potiskování, konečné úpravy jednotlivých druhů
  • textilních materiálů (bavlna, len, vlna, přírodní hedvábí, syntetická vlákna)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
6 / 6 154 / 168
 
VŠCHT Praha