PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Technologie barvení textilií - N148035
Anglický název: Practical Training in Dyeing
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/3, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 3 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Koblasa Jiří Ing.
Je záměnnost pro: B148018
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Výuka sleduje tři základní okruhy - textilní materiály, strojní zařízení a textilní technologii. Základní typy materiálů v technologii, vlastnost materiálů a jejich vliv na barvení a tisk. Předúprava materiálů, barvení, tisk, konečná úprava-chemická technologie. Strojní zařízení pro předúpravu , tisk , barvení a konečnou úpravu. Výuka je spojena s praktickými cvičeními s oblasti barvení a tisku.
Poslední úprava: TAJ148 (13.09.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • technologie způsobu předúpravy, barvení, potiskování,
  • konečné úpravy jednotlivých druhů textilních materiálů (bavlna, len, vlna, přírodní hedvábí, syntetická vlákna)

Poslední úprava: TAJ148 (10.10.2013)
Literatura -

Z:Bartušková J., Bartušek P.: Základy zušlechťování textilií

Z:Pospíšil, Z. a kol.: Příručka textilního odborníka, SNTL, 1981

D:Kol.: Příručka pro textilní barvíře, SODB Praha, 1976

D:Vzorkovnice barviv, Pardubice, 2011

D:Kryštůfek J. a kol.: Technologie zušlechťování, TU Liberec 2002

D:Hladík V.: Textilní barvířství, SNTL, Praha 1982

Poslední úprava: TAJ148 (10.10.2013)
Studijní opory -

http://eso.vscht.cz

Poslední úprava: Škrdlantová Markéta (16.08.2013)
Sylabus -

1.Úvod, historie přírodních barviv, základní typy materiálů a technologií, vlastnosti materiálů a jejich vliv na barvení, tisk a tedy i vzorování barevnosti.

2.Předúprava celulózových materiálů (bavlna, len).

3.Předúprava živočišných vláken (vlna, hedvábí).

4.Předúprava umělých vláken.

5.Strojní zařízení pro předúpravu.

6.Barvení celulózových vláken,

7.Barvení regenerované celulózy.

8.Barvení živočišných vláken (vlna, hedvábí).

9.Barvení chemických vláken.

10.Barvení směsí vláken.

11.Strojní zařízení pro barvení.

12.Tisk - úvod (způsoby tisku, základní operace, tisk jednotlivých druhů materiálu různými skupinami barviv-tiskací pasty, dokončující operace po tisku).

13.Strojní zařízení pro tisk.

14.Konečné úpravy textilií.

Poslední úprava: TAJ148 (10.10.2013)
Studijní prerekvizity -

Textilní technologie, Materiály památkových objektů

Poslední úprava: TAJ148 (10.10.2013)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Poslední úprava: Bartošová Lenka (01.03.2016)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 25
Průběžné a zápočtové testy 25
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha