PředmětyPředměty(verze: 924)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Seminář semestrální práce V - textil - B148026
Anglický název: Seminar of Semestral Work V-textile
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Bureš Víchová Jana Bc. DiS.
Záměnnost : N700014
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)
Seminář slouží ke konzultacím při průzkumu a ke zpravování textilně-technologického rozboru objektu restaurovaného v rámci předmětů Semestrální práce V a Bakalářská práce-restaurování. Zaměření semináře a zpracování písemné práce na zadané téma má za cíl rozšířit znalosti v oboru konzervování-restaurování textilu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

Studeni budou umět provést:

  • restaurátorský průzkum textilního objektu
  • dokumentaci restaurovaného objektu..
Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

Z: Flury-Lemberg, M. Textile Conservation and Research; Abegg-Stiftung: Bern, 1988 ISBN 3-905014-02-5

Z: Burnham, D. K. Warp and Weft, A Textile Terminology; Royal Ontario Museum: Toronto, Ontario, 1980.

D: C.I.E.T.A.: Vocabulary of Technical Terms, Fabrics; CIETA: Lyon, 1964.

Z: Tímár-Balázsy, Á.; Eastop, D. Chemical Principles of Textile Conservation; Butterworth-Heinemann: Oxford, 1999 ISBN 0-7506-2620-8.

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

Materiály u vyučujícího.

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

Chemicko-technologický průzkum textilního objektu určeného k restaurování v rámci bakalářské práce a vypracování restaurátorského záměru:

Průzkum a dokumentace restaurovaného předmětu z hlediska:

1. výtvarného

• kresebná dokumentace - zakreslení rozměrů (kóty), detaily poškození, studie původního vzhledu a výzdoby, technický výkres k jednotlivým technikám

• fotodokumentace - zachycení celku a detailů při převzetí práce, v průběhu práce a po ukončení

2. uměleckohistorického

• vstupní uměleckohistorický rozbor, studium zdrojů (datace, provenience, rekonstrukce vzhledu, ikonografie)

• vypracování uměleckohistorické části restaurátorské zprávy

3. textilně technologického

• odběr vzorků

• vazebný rozbor materiálu

• rozbor přízí

• identifikace vláken (mikroskopie)

• analýza netextilních materiálů

• barvení pomocných materiálů

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (11.01.2018)

Semestrální práce IV

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kučerová Irena Ing. Ph.D. (11.03.2018)

Předmět je zakončen zápočtem. Student získá zápočet na základě: docházky (min. 70 %), zpravování textilně-technologického průzkumu objektu restaurovaného v rámci semestrální práce V a zpracování písemné práce na zadané téma.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha