PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Seminář semestrální práce V - textil - N700014
Anglický název: Seminar of Semestral Work V-textile
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Šulcová Veronika Bc. Dis.
Je záměnnost pro: B148026
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Seminář slouží ke konzultacím při průzkumu a ke zpravování textilně-technologického rozboru objektu restaurovaného v rámci předmětů Semestrální práce V a Bakalářská práce-restaurování. Zaměření semináře a zpracování písemné práce na zadané téma má za cíl rozšířit znalosti v oboru konzervování-restaurování textilu.
Poslední úprava: TAJ148 (13.09.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studeni budou umět provést:

  • restaurátorský průzkum textilního objektu
  • dokumentaci restaurovaného objektu..
Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)
Literatura -

Z: Flury-Lemberg, M. Textile Conservation and Research; Abegg-Stiftung: Bern, 1988 ISBN 3-905014-02-5

Z: Burnham, D. K. Warp and Weft, A Textile Terminology; Royal Ontario Museum: Toronto, Ontario, 1980.

D: C.I.E.T.A.: Vocabulary of Technical Terms, Fabrics; CIETA: Lyon, 1964.

Z: Tímár-Balázsy, Á.; Eastop, D. Chemical Principles of Textile Conservation; Butterworth-Heinemann: Oxford, 1999 ISBN 0-7506-2620-8.

Poslední úprava: TAJ148 (24.09.2013)
Studijní opory -

Materiály u vyučujícího.

Poslední úprava: TAJ148 (24.09.2013)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Student získá zápočet na základě:

docházky (min. 70 %)

zpravování textilně-technologického průzkumu objektu restaurovaného v rámci bakalářské práce

zpracování písemné práce na zadané téma

Poslední úprava: TAJ148 (19.07.2013)
Sylabus -

Chemicko-technologický průzkum textilního objektu určeného k restaurování v rámci bakalářské práce a vypracování restaurátorského záměru:

Průzkum a dokumentace restaurovaného předmětu z hlediska:

1. výtvarného

• kresebná dokumentace - zakreslení rozměrů (kóty), detaily poškození, studie původního vzhledu a výzdoby, technický výkres k jednotlivým technikám

• fotodokumentace - zachycení celku a detailů při převzetí práce, v průběhu práce a po ukončení

2. uměleckohistorického

• vstupní uměleckohistorický rozbor, studium zdrojů (datace, provenience, rekonstrukce vzhledu, ikonografie)

• vypracování uměleckohistorické části restaurátorské zprávy

3. textilně technologického

• odběr vzorků

• vazebný rozbor materiálu

• rozbor přízí

• identifikace vláken (mikroskopie)

• analýza netextilních materiálů

• barvení pomocných materiálů

Poslední úprava: TAJ148 (09.10.2013)
Studijní prerekvizity -

Semestrální práce IV

Poslední úprava: TAJ148 (24.09.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Účast na seminářích 2 56
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 100

 
VŠCHT Praha