PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Chemické inženýrství II - B409002
Anglický název: Unit Operations of Chemical Engineering II
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / 136 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kočí Petr prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : AB409002, N409003, N409003A, N409503
Je záměnnost pro: AB409002
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kočí Petr prof. Ing. Ph.D. (15.02.2018)
Předmět seznamuje studenty s popisem procesů v průmyslových výrobách a s praktickými výpočty jednotkových operací. Navazuje na kurz Chemické inženýrství I.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.12.2017)

Absolvent kurzu Chemické inženýrství II bude schopen analyzovat posloupnost jednotlivých procesů v průmyslové výrobě a nalézt klíčový proces, jehož modifikací lze například zvýšit výrobní kapacitu (urychlení procesu, posun rovnováhy apod.) Znalosti nabyté v předmětu jsou zobecnitelné a uplatní se i při úpravách technologií používajících jiné jednotkové operace, než na kterých se student metodiku práce naučil.

Literatura -
Poslední úprava: Kočí Petr prof. Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Z: Jahoda M., Schreiber I. a kol., Chemické inženýrství II, VŠCHT Praha, 2018.

Z: Schreiberová L. a kol., Chemické inženýrství I, VŠCHT Praha, 2011, 9788070807781.

D: Holeček O., Chemicko-inženýrské tabulky, VŠCHT Praha, 2001, 9788070804445.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kočí Petr prof. Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Pracovní materiály na www.vscht.cz/uchi

  • učební texty
  • texty výpočetních úloh
  • obrazový materiál přednášek
  • seznam úloh řešených na cvičení
Sylabus -
Poslední úprava: Kočí Petr prof. Ing. Ph.D. (15.02.2018)

1. Entalpické bilance systémů s chemickou reakcí, entalpické bilance rektifikační kolony

2. Usazování a fluidace: kvalitativní a kvantitativní popis procesů

3. Makroskopický tok v aparátech: rozdělení dob prodlení, pístový tok, ideální mísič, axiální disperze, tok v plněných kolonách

4. Reaktory I: typy reakční kinetiky a typy reaktorů, ideálně míchané reaktory, kaskáda

5. Reaktory II: trubkový reaktor s proměnnou hustotou reakční směsi

6. Extrakce s omezeně mísitelnými nosnými fázemi

7. Absorpce se stupňovým stykem fází

8. Sdílení hmoty a tepla I: mechanismy sdílení, koeficienty přestupu hmoty a tepla

9. Sdílení hmoty a tepla II: koeficienty prostupu, analogie sdílení hmoty a tepla

10. Absorpce v kolonách se spojitým stykem fází

11. Membránové procesy I: řídící mechanismy a hybná síla jednotlivých typů procesů

12. Membránové procesy II: typy membrán a membránových modulů

13. Krystalizace: nukleace a růst krystalů, typy krystalizátorů, materiálová a energetická bilance

14. Rezerva

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (23.02.2018)

Chemické inženýrství I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2.5 70
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1.5 42
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha