PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Konzervování usní a textilu - M148004
Anglický název: Conservation of leather and textile
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://Předmět je vyučován pouze v letním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Záměnnost : N148008
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět shrnuje základními principy degradace usní a textilu. Zabývá se možnostmi jejich čištění a konzervování.
Poslední úprava: Drábková Klára (25.03.2021)
Výstupy studia předmětu -

Student bude umět:

principy degradace usně a textilu

postupy konzervování usní a textilu a možnosti jejich ochrany

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Literatura -

Tímár-Balázsy A., Eastop D.: Chemical Principles of Textile Conservation. Butterworth Heineman, Oxford, 1998. ISBN 0-7506-2620-8

Kite M., Thomson R.: Conservation of Leather and related materials. Butterworth Heineman, Oxford, 2006. ISBN: 978-0-7506-4881-3

Poslední úprava: Drábková Klára (25.03.2021)
Studijní opory -

e-learning

Poslední úprava: Drábková Klára (25.03.2021)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Zkouška má písemnou a ústní část.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Sylabus -

1. Technologie výroby usní

2. Vlastnosti usní a jejich identifikace

3. Degradace usní

4. Konzervace usní

5. Kožešiny a peří

6. Speciální typy usní

7. Textilie - struktura a vlastnosti

8. Degradace textilií

9. Průzkum textilních objektů

10. Možnosti čištění textilií

11. Konsolidace textilií

12. Dezinfekce textilií

13. Preventivní konzervace textilií

14. Praktické ukázky restaurování sbírkových předmětů

Poslední úprava: Drábková Klára (25.03.2021)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Drábková Klára (25.03.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen písemnou zkouškou. Pro absolvování zkoušky musí student napsat test alespoň na 50 %.

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F".

Poslední úprava: Škrdlantová Markéta (11.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha